NYHEDSBREV

Gratis kunstmøder for skoler i Gentofte

I anledning af 100-året for salget af de vestindiske øer inviterer Øregaard Museum alle Gentoftes skoler og ungdomsuddannelser på gratis dialogiske og aldersdifferentierede kunstmøder i forårets store udstilling Citizen X- Human, Nature, and Robot Rights. Udstillingen giver et nutidigt blik på menneske, natur og teknologi og handler om rettigheder og etik. Den tematiserer også begrebet ”slave”, som er særligt relevant på Øregaard, fordi bygherren, Johannes Søbøtker, var ud af en slægt med sukkerplantager på St. Croix i Dansk Vestindien. Ordet robot betyder oprindelig ”tvangsarbejder” eller ”slave”. I dag kan man kan spørge, hvem der i fremtiden er herre over hvem: menneske eller robot?

 

Om kunstmøderne
På udstillingen kan man opleve ældre kunst overfor den nyeste, unge og internationale samtidskunst og teknologi. Undervejs diskuterer vi, hvordan kunst både tjener magthavernes idealer og de overhørtes stemmer, og vi inddrager elevernes erfaring med rettigheder og etik. Vi kommer også ind på, hvordan fortid og fremtid leverer synsvinkler på menneskets eksistens, og hvordan udstillingen giver indsigt i en fælles kulturarv. Samtidskunstnerne på udstillingen er ikke aktivister, som kæmper for én politisk sag. De er deltagere, som har sans for sammenhæng og konklift mellem flere sager og kampe. Værkerne spænder fra maleri og skulptur over videofilm til installationer i museumsrummet og virtuelt på internettet. Og så har udstillingen sin helt egen talende robot, Amy, der ligesom de øvrige værker eller kunstnere aldrig før har været vist på et kunstmuseum i Danmark.

 

Kunstnerne er: Alfred Eckhout (ca. 1610-1665), Holland; Jens Juel (1745-1802), Danmark; C.W. Eckersberg (1783-1853), Danmark; Ajay Kurian (f. 1985), USA; Christopher Kulendran Thomas (f. 1979), England/Sri Lanka;  Masar Sohail (f. 1985), Danmark; Viet Laurent (f. 1985), Tyskland; Kunstnerkollektivet DIS (2010), USA; Pedro Neves Marquez (f. 1984); Portugal og Tabita Rezaire (f. 1989), Danmark/Sydafrika.

 

Kunstmøderne understøtter kompetencemål og læringsplaner i fagene dansk, historie, billedkunst, samfundsfag, biologi og kristendom. Forberedelse er ikke nødvendigt, men faglærerne er velkomne til at kontakte museet på forhånd, hvis besøget skal passe ind i et bestemt emne og forløb.

 

Book et gratis kunstmøde

Tidspunkt: Onsdag – fredag kl. 10.00 i perioden 22. marts – 9. juni. Alternativt tidspunkt kan arrangeres efter aftale.

 

Tilmelding/afbud: oremus@gentofte.dk efter først til mølle-princippet. Afbud meldes senest en uge før pr. email. Oplys navn på institution og klassetrin i mailens emneboks. Oplys tidspunkt, dato og kontaktpersons navn, tlf. og email i mailens brødtekst.

 

Pris: Gratis for kommunens elever ifølge med lærere.

 

Varighed: 50 min.

 

Andet: Det er ikke muligt at spise madpakker på museet. Elever forventes at gå samlet rundt i udstillingen. Få flere oplysninger om udstillingen og museet på www.oregaard.dk