NYHEDSBREV

Teater, kunst og musik i det grønne

I slutningen af maj 2017 lander en spejlende kube i Øregaards park. En moderne pavillon, der binder fortid og nutid sammen med en ny scene for dukketeater, kunst og musik i det grønne.

 

Pavillonen bliver placeret nord for museet, så den får den helt rigtige plads i de fredede omgivelser. Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS har tegnet pavillonen, og det var den franske arkitekt Joseph Ramée, der tegnede både hus og park fra 1808.

 

Huset er klassicistisk og kantet, fransk revolutionsarkitektur, og haven et romantisk anlæg med slyngede stier og vandløb, inspireret af den havestil, den berømte engelske havearkitekt Lancelot “Capability” Brown lancerede i England i 1700-tallet.

 

I den romantiske have kunne man på udvalgte steder møde en pavillon, en bænk, en sigtelinje eller en udsigt af særlig romantisk karakter. Pavillonerne i en romantisk have skulle være overraskelser – “grotesker” eller dekorative, men nytteløse “follies”. På Øregaard finder man en lille kunstig grotte på en ø i den kunstige sø, der er anlagt midt i parken som en “serpentine” – en slynget å, der skaber linjer i landskabet.

 

Nu får parken en ny “follie”: et dukketeater med spejlende flader i poleret stål, der forvrænger og dublerer det grønne. Det spejlende er en klassiker, som Bertelsen og Scheving har arbejdet med flere gange, bl.a. i et fælles værk med Erik A. Frandsen, Angels and Ghosts, fra 2006 ved Langkjær Gymnasium uden for Aarhus. Som en spejlende terning tilfører pavillonen på Øregaard en ny, legende dimension til helheden – helt i tråd med traditionerne i det romantiske haveanlæg fra 1808.