NYHEDSBREV

Kreolere, undersåtter og statsborgere. Dansk vestindere 1780-1920. Foredrag kl. 17 ved historiker Per Nielsen

Øregaards bygherre, Johannes Søbøtker, blev omtalt som kreolsk, fordi han var født i Vestindien. Det skulle ikke opfattes som noget godt, snarere som et lidt tvivlsomt forhold. Siden kom mange andre fra kolonierne til Danmark, men hvad var deres status? Hvilke rettigheder havde de, og var de danske statsborgere ligesom alle andre, uanset om de stammede fra afrikanske slaver eller europæiske indvandrere i Dansk Vestindien?

 

Hør de spændende og tankevækkende svar på foredraget, hvor historiker Per Nielsen sætter både Øregaards og Dansk Vestindiens historie under lup, så vestindernes stilling inden for den danske stat bliver grundigt belyst.

 

Per Nielsen er en af landets førende forskere i vestindiske forhold og har beskæftiget sig med Dansk Vestindiens historie igennem en årrække. Han er bl.a. forfatter til den roste bog Fru Jensen og andre vestindiske danskere, som udkom i 2016 og en artikel om familien Søbøtker på Øregaard og deres vestindiske forbindelse.

 

 

Foredraget ledsages af billeder af en række kendte og ukendte vestindere.

 

Pris 100 kr. for entré til museet og foredrag. Pris 60 kr. for foredraget alene.

 

Tilmelding nødvendig på oremus@gentofte.dk