NYHEDSBREV

Har du et værk af modernisten Astrid Holm?

Øregaard Museum viste i efteråret 2019 udstillingen Astrid Holm & Co. om den danske maler og væver Astrid Holm (1876-1937) og hendes kreds. Selvom udstillingen nu er forbi, efterlyser vi stadig værker af kunstneren, så vi fortsat kan arbejde med at styrke kendskabet til hendes virke. Der findes nemlig kun meget få værker af Astrid Holm på de danske museer, så langt hovedparten formodes at findes i privateje, hvis ikke værkerne er gået tabt. Heldigvis er det lykkedes museet at opspore flere værker af Holm i privateje, men vi håber, at flere vil kunne dukke op, så de kan blive dokumenteret. Museet hører derfor meget gerne fra folk, som måtte have et maleri, en akvarel, keramik eller måske et stykke tekstil skabt af Astrid Holm. Hun signerede enten sine værker med A.H. eller A. Holm.

 

Desuden kan værker fra perioden 1910-1940 af Holms tre nærmeste kolleger og samarbejdspartnere, danske Ebba Carstensen, svenske Vera Nilsson og islandske Júlíana Sveinsdottir, også være relevante for historien. Disse tre kunstnere indgik også i udstillingen, og deres værker kan både afspejle en forbindelse til Astrid Holm og de særlige vilkår, som de kvindelige kunstnere arbejdede under i perioden mellem 1910-40. Museet håber således også at høre fra folk, som kender til værker af disse tre kunstnere.

 

Museumsinspektør Jesper Kloster kan kontaktes på jsbk@gentofte.dk eller 39985790.

 

En overset kunstner bringes frem i lyset
Den danske maler Astrid Holm (1876-1937) er i dag ukendt for de fleste. I 1900-tallets begyndelse var hun med helt i front i den kreds af unge kunstnere, som ønskede at forny maleriet med inspiration i de nyeste internationale tendenser. I 1910’erne levede hun i det internationale kunstmiljø i Paris og var elev af den franske kunstner Henri Matisse (1869-1954). Tilbage i Danmark gjorde hun sig bemærket med sin progressive og modernistiske stil og fik sit gennembrud på Den Frie i 1913. Men sammen med tidens andre kvindelige kunstnere måtte hun arbejde hårdt for at blive anerkendt i et mandsdomineret kunstmiljø. De måtte udvikle deres egne strategier. Samtidig arbejdede Astrid Holm for at forbedre uddannelsesmulighederne for unge kunstnere. Hun var således med til at oprette Kunstnernes Statsstøttede Croquisskole og blev den første leder af væveskolen på Det kgl. Danske Kunstakademi.

 

På trods af denne centrale placering på datidens danske kunstscene er Astrid Holm efter sin død blevet forbigået af kunsthistorien og har ikke været centrum for en udstilling siden 1939. Det ønskede Øregaard Museum at rette op på i samarbejde med kunsthistoriker Hanne Abildgaard, der som den første fik øje på Astrid Holm igen og nævnte hende i bogen Tidlig Modernisme i serien Ny Dansk Kunsthistorie i 1994. Med støtte fra Augustinus Fonden, Beckett-Fonden og Novo Nordisk Fonden udførte Hanne Abildgaard derfor et grundforskningsarbejde om Astrid Holm, og i samarbejde med Øregaard Museum blev denne nye viden formidlet i efteråret 2019 i form af en udstilling og udgivelsen af en forskningsbaseret bog. Udstillingen vises i en bearbejdet udgave i foråret 2020 på Kunsthallen Rønnebæksholm i Næstved.