NYHEDSBREV

Øregaard Museum forår. Foto: Ole Haupt

Stillingsopslag: Museumsinspektør til Øregaard Museum

Da Øregaard Museums ene museumsinspektør har fået nyt job med forskningsindhold, søger vi en kunsthistoriker, der kan indgå i forberedelserne af museets 100-års jubilæum i 2021 og tilrettelæggelsen af kommende udstillinger og formidlingsaktiviteter. Stillingen er en 2-årig projektansættelse på 30 timer ugentligt og med mulighed for forlængelse.

 

Du skal være kandidat i kunsthistorie og selvstændigt kunne varetage kuratering og gennemførelse af et udstillingsprojekt. Desuden vil du skulle stå for udvikling af museets formidlingsaktiviteter og arrangementer i samarbejde med museets anden inspektør. I stillingen indgår også tilrettelæggelse af sæsonprogrammer for 2021 og 2022 på Spejlscenen – museets pavillon i parken, der på udvalgte søndage byder på gratis kulturtilbud i det grønne. Endelig skal du, ligesom de andre akademiske medarbejdere i den lille organisation, bidrage til museets PR- og kommunikationsarbejde og indgå i den praktiske og administrative opgaveløsning i dagligdagen på museet.

 

Om dig
Du er kandidat i kunsthistorie og har dokumenteret erfaring med museumsarbejde, udstillingstilrettelæggelse samt formidling – gerne fra en mindre kunstinstitution. Du er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt og struktureret i en travl hverdag med de mangeartede opgaver, der melder sig på et mindre museum – også opgaver af praktisk karakter. Du er kreativ og initiativrig og tør forfølge nye idéer. Din faglige kompetence dækker især dansk kunst og kunsthåndværk fra perioden 1750-1950, men du følger også med i kunst og tendenser i din samtid. Du har et skarpt øje og er god til at skrive.

 

Der ud over lægger vi vægt på, at du har:

– Gode kommunikations- og samarbejdsevner.

– Evne til at disponere din tid, holde fokus og føre opgaverne helt til dørs.

– Forståelse for IT og anvendelsen af ny teknologi i kommunikations- og formidlingsarbejdet.

– Lyst til at indgå i et mindre team, der i et tæt samarbejde loyalt løser opgaver med stor variation.

– Fleksibilitet under udstillingsopløb og i forbindelse med deadlines.

– Glæde ved at gøre en forskel for museumsgæsterne.

– Kørekort og praktisk sans.

 

Om jobbet

– Deltagelse i forberedelserne til Øregaards 100-års jubilæum som museum i efteråret 2021.

– Kuratering samt projektledelse og koordinering af særudstillinger.

– Udvikle, koordinere og i nogen grad også varetage museets formidlingsaktiviteter og arrangementer for forskellige målgrupper, herunder børn og unge. Nogle af aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med faste, lokale aktører eller museets anden inspektør.

– Tilrettelæggelse af sæsonprogram 2021 og 2022 på Spejlscenen – museets pavillon i parken med gratis kulturoplevelser    på udvalgte søndage i sommerhalvåret.

– Mundtlig og skriftlig formidling af særudstillinger og museets samling af dansk kunst fra 1750-1950.

– Deltagelse i løsning af PR- og kommunikationsopgaver.

– Indgå i den daglige praktiske og administrative opgaveløsning.

– Weekend- og aftenarbejde vil kunne forekomme.

 

Øregaard tilbyder

– Et spændende og alsidigt job i smukke omgivelser.

– En varieret arbejdsdag med mange gode eksterne samarbejdspartnere.

– Et inkluderende arbejdsmiljø, hvor der er kort fra tanke til handling.

– Muligheden for at skabe resultater og præge museets udvikling.

 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 31. juli kl. 10. Ansøgning bedes vedlagt eksempler på skriftligt arbejde i form af kortere eller længere tekster eller faglige artikler. Bilag sendes som en samlet pdf, der maksimalt på fylde 2 MB. Ansøgningen må ikke indeholde cpr-nummer.

 

Ansøgningen stiles til museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard og sendes på mail til sms@gentofte.dk. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 33 og 34.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er på 30 timer ugentligt og begrænset til 2 år med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse d. 1. september 2020 eller snarest derefter.

 

For yderligere oplysninger kontakt museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, sms@gentofte.dk, 39 98 57 90.