NYHEDSBREV

Renovering

Takket være en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og en anlægsbevilling fra Gentofte Kommune kunne en gennemgribende renovering af Øregaards hovedbygning realiseres i 2008-10.

 

A.P. Møller og Hustrus Fond og Gentofte Kommune gav sammen godt 20 millioner kroner til den nødvendige istandsættelse af den fredede hovedbygning, der er opført i 1806-8. Renoveringen genskabte med ét greb nyklassicismens enkelte herlighed og sikrede, at museets udstillingsfaciliteter i dag lever op til nutidens standard.

 

Det smukke, gamle hus fik nænsomt etableret klimatyring, udstillingslys og nye publikumsfaciliteter. I samme arbejdsgang blev elinstallationer og brandsikring fornyet, og der blev lagt nyt gulv og malet, så helheden nu stemmer overens med bygningens oprindelige udtryk. En helt særlig indsats blev gjort i bygningens centrale rum, havestuen: Her restaurerede konservator Anne Jonstrup Simonsen og hendes team nogle fine dekorationer, som gemte sig på træværket under 200 års lag af maling. Se hvordan på videoen i højre spalte.

 

Prikken over i’et

Istandsættelsen blev færdigt i oktober 2010, hvor museet genåbnede med udstillingen På sporet af det Skønne – fra København til Dansk Vestindien. Siden er den sidste etape i renoveringen af museet blev fuldført takket være bidrag fra Bevica Fonden, Knud Højgaards Fond, Ludvig og Sara Elsass Fond og Realdania.

 

I foråret 2014 kunne museet således åbne den ombyggede og nyistandsatte sidebygning, som oprindelig stammer fra 1868. Her er der nu blevet indrettet café og foredragslokale. Samtidig er der blevet installeret elevator og handicapvenlige adgangsforhold, så alle nu har mulighed for at opleve både den historiske bygning og de skiftende udstillinger og kulturelle aktiviteter.