Øregaard set fra parksiden. Foto: OH

Organisation

Øregaard Museum er en selvejende institution, der modtager et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune på godt 2,5 mill. kr. Museets bestyrelse består af 5-7 medlemmer. Tre udpeges af  Øregaard Museums Venner, to af Gentofte Kommune, mens op til to medlemmer kan udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.

Indholdsfortegnelse

Bestyrelse

Marianne Zibrandtsen, formand
Christen Obel, næstformand
Ellen Hillingsø
Frederik Bruun Rasmussen

Ansatte

Direktør

Sidsel Maria
Søndergaard

Museumsdirektør, mag.art.
sms@gentofte.dk

Jesper S. B.
Kloster

Museumsinspektør, cand.mag.
jsbk@gentofte.dk

Museumsassistent

Pernille Priergaard Worsøe, cand.art.  

OMVISERE/ KUNSTFORMIDLERE

Merete Mørup, cand.mag.

Studentermedarbejder/webassistent

Filippa Søndergaard Sørensen, stud.mag.

BUTIKSassistenter og MUSEUMSværter 

Anna Mclean
Caroline Staurseth
Else Hansen
Filippa Søndergaard Sørensen
Freja Hansen

Ida Munk Ørstrøm
Siri Sørensen
Teddy Josephsen
Ulla Lyngskov
Vanilla Opstrup

Vedtægter

Læs museets vedtægter 

ØREGAARD MUSEUMS VENNER

Læs mere om museets Venneforening og se hvordan du bliver medlem  Øregaard Museums Venner

Ledige stillinger

JOB I LØNTILSKUD

Øregaard Museum tilbyder løbende offentligt job i løntilskud for en cand.mag. eller mag.art. i kunsthistorie eller et lignende museumsrelevant fag.

Ansvarsområdet vil passe til relevante interesser og kvalifikationer på en måde, så både du og museet kan få et godt udbytte af forløbet. Øregaard Museum er et forholdsvis lille kunstmuseum, så der vil være rig mulighed for at arbejde med alle sider af museumsdrift.

Når stillingen er ledig, opslås den her på siden.
Stillingen er pt. besat.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Sidsel Maria Søndergaard på tlf. +45 39 98 57 90 eller send en ansøgning til administrationen på oremus@gentofte.dk.

Ved fremsendelse af ansøgning accepteres det, at museet behandler og gemmer de indsendte oplysninger i til 3 måneder. Cpr-nummer må ikke fremgå af ansøgningen.