NYHEDSBREV

Citizen X – Human, Nature, and Robot Rights

I foråret 2017 markerer Øregaard Museum 100 året for Danmarks salg af de Vestindiske Øer til USA med samtidskunstudstillingen Citizen X – Human, Nature, and Robot Rights. Kolonien blev solgt efter en folkeafstemning i Danmark, hvor kvinder for første gang havde stemmeret. Men den lokale befolkning på øerne blev ikke spurgt. De vestindere, hvis forfædre engang var blevet tvangsimporteret som arbejdskraft fra Vestafrika, blev dermed undertrykt igen. Salget af øerne indgår således i historien om demokrati og rettigheder, som siden Oplysningstiden i 1700-tallet er blevet udvidet til stadig flere mennesker og områder.

 

Udstillingen opdaterer oplysningstidens debat om slaveri til en nutid, hvor den fortsatte diskussion om borger- og menneskerettigheder også udspiller sig på naturens og teknologiens område. I museets historiske rammer giver 7 unge, internationale samtidskunstnere af forskellig etnicitet hver sin vinkel på spørgsmål om identitet, borgerskab, rettigheder og etik, som er aktuelle i dag.

 

Kunstnerne er amerikansk/indiske Ajay Kurian (f. 1984), som bor og arbejder i New York; engelsk/sri langkanske Christopher Kulendran Thomas (f. 1979), som bor og arbejder i London og Berlin; kunstnerkollektivet DIS (2010), som har base i New York; dansk/irakiske Masar Sohail (f. 1982), som bor og arbejder i København; tyske Veit Laurent Kurz (f. 1985), som bor og arbejder i Berlin og Frankfurt; portugisiske Pedro Neves Marques (f. 1984), som bor og arbejder New York, Lissabon og Sao Paolo og endelig dansk/franske Tabita Rezaire, (f. 1989), som bor og arbejder i Johannesburg, Sydafrika.

 

I udstillingen indgår også et mindre antal værker fra kolonitiden – bl.a. portrætter malet af C.W. Eckersberg (1783-1853) og Jens Juel (1745-1802) samt et værk af den nederlandske maler Albert Eckhout (1610-1665), som var blandt de første europæiske kunstnere, som malede scener fra den Nye Verden.

 

Citizen X- Human, Nature, and Robot Rights er kurateret af Toke Lykkeberg i samarbejde med museumsinspektør Lotte Nishanthi Winther.

 

Baggrund
Udgangspunktet for udstillingen er Øregaards historie som sommerbolig for storkøbmanden Johannes Søbøtker (1776-1854), der var fjerde generation i en slægt af plantageejere i Dansk Vestindien. Øregaard er, som det eneste danske kunstmuseum, et monument over den vestindiske forbindelse i dansk kolonihistorie. Hvor der på Søbøtkers tid var et tydeligt, socialt hierarki mellem mennesker, natur og teknologi, er disse grænser i dag sat i skred. Ordet robot betyder oprindelig ”tvangsarbejder” eller ”slave”. I dag kan man spørge, hvem der i fremtiden er herre over hvem: menneske eller robot?

 

”Vi viser ikke denne udstilling for at placere skyld, men for at skabe debat. Den brutale omstændighed, at nogle mennesker blev gjort til slaver af andre, var en del af datidens samfundsindretning, som vi i dag kun kan beklage. Men historien kan vi ikke ændre på. I stedet kan vi skærpe vores bevidsthed om de faktorer og værdier, som har præget vestlig kultur lige siden filosoffen Aristoteles i antikken lancerede sine idéer om forholdet mellem den ”fribårne” og ”slaven”. Med udstillingen Citizen X ser vi med både nysgerrige og kritiske øjne på vores egen tid, hvor rettigheder og etik er i skred pga. den teknologiske udvikling og socioøkonomiske forhold. Værkerne af de 7 unge, begavede kunstnere giver ingen svar – de stiller spørgsmål til os og vores tid. Det er netop det, god samtidskunst gør. På Øregaard arbejder vi løbende med husets historie og udgav i 2010 bogen Øregaard – Tiden, kunsten & den vestindiske forbindelse. Nu ser vi fremad”, siger museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard.