NYHEDSBREV

JENS SØNDERGAARD. Mellem hav & by

Maleren Jens Søndergaard (1895-1957) er i dag mest kendt for sine storladne billeder fra den jyske vestkyst og skildringer af tyste mænd og kvinder ved landsbykirken i Bovbjerg. Få er klar over, at kunstneren også gengav storbyens tumult og pulsen i et moderne København. Men hvordan navigerede han kunstnerisk imellem disse to emnekredse? Og hvilke former for eksistens indkredser han i sine billeder? Disse spørgsmål vil blive undersøgt i Øregaard Museums efterårsudstilling om Danmarks store ekspressionist, Jens Søndergaard.

 

Projektet er et samarbejde mellem HEART Museum of Contemporary Art og Øregaard Museum, der begge har værker af kunstneren i deres samling. Samarbejdet udmønter sig i to udstillinger i 2018-2019, der er tilpasset de to ret forskellige museer og samlet set har til formål at nuancere blikket på kunstnerens liv og værk. HEARTS version af udstillingen blev vist indtil 2. september 2018 under titlen Jens Søndergaard – Farvekraft ad helvede til.

 

Storbyens puls og nye fortællinger om Søndergaards maleri

I Øregaard Museums stemningsfulde rum vil udstillingen tilbyde intime fortolkninger af Jens Søndergaards materiale, lige fra små nærstudier til større værker af velkendte motiver, så de eksistentielle lag i kunstnerens maleri kan blive udfoldet med øje for hidtil oversete sider af hans virke. I storbybillederne viser Søndergaard bl.a. en original forståelse for samtidens internationale strømninger som fransk kubisme og tysk ekspressionisme. Men der knytter sig også andre ufortalte historier til Søndergaards storbyengagement, for eksempel den omstændighed, at han faktisk skabte både københavnerbilleder og motiver fra den jyske natur i sit atelier på Rådhuspladsen i København og i vid udstrækning også fandt afsætning for sine værker på kunstmarkedet i byen.

 

Udstillingen på Øregaard Museum vil dog også bringe vigtige sider af Søndergaards hav- og landskabsbilleder frem, men det vil være en pointe, at emnekredsene, hav og by, ikke lader sig forstå helt afsondret fra hinanden. Vi vil desuden, ligesom HEART, indkredse, hvorfor og hvordan Søndergaards billeder kan røre mennesker i dag. Denne del af projektet er inspireret af journalisten og dokumentaristen Anne Mulvad, som over en længere periode har arbejdet på en film om Jens Søndergaard og en række samlere, der har et særligt forhold til netop hans billeder. Anne Mulvads film, Farvekraft ad helvede til, havde premiere d. 4. marts og vises i udvalgte biografer i Danmark. Du kan finde oplysninger om filmforevisninger via dette link: www.jsfilm.dk.

 

Søndergaard og Øregaard Museums arbejdsområde

Øregaard Museum har i en årrække rettet fokus mod kunstnere, som af forskellige årsager er skrevet ud af dansk kunsthistorie, men fortjener at blive genopdaget i en ny optik. Parallelt med denne målsætning indsamler og forsker museet i kunstnere, der har levet og/eller arbejdet indenfor museets indsamlingsområde, der dækker København og Nordsjælland med særlig vægt på egnen umiddelbart nord for hovedstaden. Udstillingen om Jens Søndergaard, der boede forskellige steder i Øregaards lokalområde, malede langs den nordsjællandske kyst og blev begravet på Ordrup Kirkegaard, føjer sig på flere planer naturligt ind i Øregaard Museums forsknings- og udstillingsstrategi og supplerer bl.a. museets tidligere udstilling Sigurd Swane – Maleri.