NYHEDSBREV

De 4 – Modernismens mænd

Strategi, selviscenesættelse, branding. I 1921 etablerer kunstnergruppen De 4 sig. Ambitionerne er høje for medlemmerne Axel Salto (1889-1961), Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Karl Larsen (1898-1977) og Svend Johansen (1890-1970): De vil indtage den danske kunstscene med inspiration fra tidens internationale strømninger i moderne maleri for at omstyrte en i deres øjne forældet og elitær kunstforståelse. Ud med naturalismen. Ind med farvens kraft og formens renhed.

 

Denne dagsorden har de dyrket siden stiftelsen af tidsskiftet Klingen i 1917, som de alle bidrager til. Da udgivelsen bliver indstillet i 1920 fortsætter de samarbejdet som kunstnergruppe og afholder en række udstillinger sammen i løbet af 1920’erne. Deres tvetydige, ofte humoristisk-ekspressive billeder sætter sindene i kog blandt publikum og fagfolk. Polemik, nye kunstneriske udtryk og evnen til at tiltrække sig opmærksomhed er to sider af samme sag – allerede dengang.

 

Udstillingen på Øregaard Museum, som er den første store udstilling om De 4 siden 1996, viser, hvordan de fire kunstnere samledes om at formulere en ny dagsorden i mellemkrigstidens danske kunst. Med ca. 80 værker fordelt på maleri, grafik og tidsskrifter kan man følge, hvordan de i løbet af 1920’erne udfoldede deres visioner i et kunstnerisk fællesskab, der også kunne rumme deres forskelligheder, som blev tydeligere i løbet af 1920’erne.

 

TAK
Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden samt Jørn Krygers og Anne Ammitzbølls Fond, der takkes varmt.