Hvordan var L.A. Ring inspireret af van Gogh?

Det kan museets nyerhvervede maleri, "Pyrus japonica og æbletræ i blomst", af L.A. Ring bidrage til at besvare. Takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond føjer museet hermed endnu et betydeligt Ring-værk til samlingen.

L.A. Ring med van Gogh i frugthaven
Det nyerhvervede værk af L.A. Ring, Pyrus japonica og æbletræ i blomst fra 1893 er tydeligt inspireret af de japonistiske strømninger i europæisk kunst i slutningen af 1800-tallet. Mere specifikt er det Vincent van Goghs blomstrende frugthaver fra 1880’erne, som L.A. Ring her har fortolket i sin egen version. Maleriet passer meget fint til museets samling, der i forvejen rummer tre værker af L.A. Ring, bl.a. Mark med blomstrende slangehoveder, 1901, som også er inspireret af van Gogh.

Der er en kontrolleret spænding over det nyerhvervede forårsbillede, som inviterer øjet på vandring over fladen og vækker en fornemmelse af skjulte budskaber. Der er ingen horisont eller himmel, som kan give en fornemmelse af klarhed og overblik, men et kig ind i et frodigt rum til en sti, som vi ikke kan vide, hvor ender. I forgrunden virker den mørke flade af muldjord som en tærskel mellem os og forårets paradis. Det skaber en tvetydighed i billedet, der er interessant. Det handler om noget, der både er malerisk og eksistentielt, og rummer overvejelser om livet og døden, lykken og smerten, som Ring-forskeren Henrik Wivel har peget på. 

Erhvervelsen er gjort mulig takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

For yderligere oplysninger kontakt museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, sms@gentofte.dk, tlf. 39985790. 

L.A. Ring_Pyrus japonica og æbletræ i blomst_1893_Olie på lærred_Foto Bruun Rasmussen

   L.A. Ring, Pyrus japonica og æbletræ i blomst, 1893. Olie på lærred, 44 x 65 cm.
   Sign. L.A. Ring 1893.