Midt i naturen med L.A. Ring – Et nyt værk til samlingen

Med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet kan Øregaard Museum nu tilføje L.A. Rings værk Åløb gennem grønne marker med gule kabbelejer til samlingen.

Takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet får samlingen på Øregaard Museum nu tilføjet et af de meget fine værker, som L.A. Ring (1854-1933) malede, mens han boede i Frederiksværk i Nordsjælland. L.A. Ring er i forvejen repræsenteret i samlingen med flere malerier. Åløb gennem grønne marker med gule kabbelejer er et værk, som længe har stået på museets ønskeliste. Derfor er det med stor begejstring, at museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard udtaler:

“Med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet kan “Åløb gennem grønne marker med gule kabbelejer” føjes til samlingen, og det er vi dybt taknemmelige for. Maleriet passer meget godt ind i vores ansvarsområde, der dækker kunst og kunstnere med tilknytning til egnen nord for København. L.A. Ring boede i Frederiksværk i 1898-1901 og malede nogle af sine bedste billeder i den periode. Fremover vil ét af de smukkeste af dem bo på Øregaard Museum, hvor det kan være til gavn for alle.”

L.A. Ring, Åløb gjennem grønne Marker med gule Kabbelejer, 1901. Olie på lærred. Øregaard Museum 

Om værket: Himlen ned på jorden

I de fleste af sine landskaber kombinerer L.A. Ring et sansenært blik med et blik for de store, strukturerende linjer i landskabet, som L.A. Ring-eksperten Peter Nørgaard Larsen har peget på. Det gælder også i Åløb gennem marker med gule kabbelejer: De gule kabbelejer og himlens blå spejling i åens overflade fastholder blikket i forgrunden og betoner det maleriske stof. Men vandvejen leder samtidig øjet ind i billedet i et zig-zag-forløb mod mellem- og baggrunden. Her møder man til gengæld en barriere i form af et markhegn, der løber tværs over engdragets grønne bånd og adskiller lavningen fra de forårsklare marker i baggrunden. En dynamik mellem invitation og afvisning, som gør det indtagende forårslandskab alt andet end banalt.

Åløb gennem marker med gule kabbelejer viser dermed en kompleks dynamik mellem det nære og det fjerne, som er et centralt træk ved L.A. Rings billedstrategi. Men i modsætning til guldalderens malere, der fandt Guds skaberværk i små naturstudier eller panoramiske udsyn, er L.A. Rings landskaber formet af en anden æstetik og forståelse af tilværelsen.

I Åløb gennem marker med gule kabbelejer mødes himmel og jord i åens spejling. Som beskuer er man faktisk placeret midt i åen og på den måde indlejret netop det sted i landskabet, hvor vandets spejling trækker himlen ned til den nære sanselighed. Det er den jordiske eksistens, det handler om i dette billede – helt i tråd med L.A. Rings egen moderne overbevisning; at det ikke er Gud og kirken, som kan give mennesket frelse.

L.A. Ring-forskeren Henrik Wivel har endnu en vinkel på billedets betydning: Han ser en sammenhæng mellem L.A. Rings liv og værk, og opfatter forårsmotivets skønhed og livskraft som et udtryk for den kærlighed, der blomstrer for L.A. Ring, efter han bliver gift med sin Sigrid i 1896.

Åløb gennem marker med gule kabbelejer værk åbner, med andre ord, for en rigdom af perspektiver, som Øregaard Museum nu kan vise og formidle.

L.A. Ring i samlingen

L.A. Ring er i forvejen repræsenteret i Øregaard Museums samling med fire værker. Et af dem er maleriet Mark med blomstrende slangehoveder, som også er udført ved Frederiksværk i 1901. Et billede, der er særligt, fordi det afspejler en inspiration fra van Gogh. Med det nyerhvervede Åløb gennem marker med gule kabbelejer får museet en absolut værdig pendant fra samme år, der viser den nye og selvstændige tilgang til det danske landskab, som L.A. Ring netop udvikler i sine år i Frederiksværk: et landskab med brede horisonter og høj himmel.

Værket vil fra d. 28. juni kunne ses i den aktuelle udstilling, A Bird Sings in The Bush of Your Bones, der vises indtil d. 25. august 2024.

Erhvervelsen er generøst støttet af Ny Carlsbergfondet.

Yderligere information
Kontakt museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, sms@gentofte.dk.