Øregaard Museums bestyrelse søger nye medlemmer

Øregaard Museum inviterer kandidater til at indstille sig selv til bestyrelsen eller til at komme med forslag til relevante kandidater, der vil være med til at sikre en forsvarlig drift og understøtte museets udvikling. Er det noget for dig eller én du kender?

Baggrund

Øregaard Museums bestyrelse har besluttet at gøre det muligt for alle med relevant erfaring og kompetencer til selv at tilkendegive interesse for at blive medlem af Øregaard Museums bestyrelse. Dermed bliver rekrutteringsgrundlaget for udpegningen så bredt som muligt. Det er første gang, bestyrelsen på denne måde ønsker at besætte ledige bestyrelsespladser ved et open call. 

 

Hvem søger vi?

Vi søger som udgangspunkt i offentligheden respekterede kandidater, der har et godt netværk og erfaring fra bestyrelsesarbejde. Desuden skal du have én eller flere af de kompetencer, der skal være repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere ledelsesmæssig, juridisk og kunstfaglig indsigt samt kendskab til museumsdrift, fundraising og lokalområdet. 

Der kan senest indstilles til posten d. 25. juni kl. 12.00. Herefter tager bestyrelsen stilling til, hvilke kandidater de ønsker at udpege. Kandidaterne bliver kontaktet direkte, og der kan efter behov indkaldes til en samtale. Du kan forvente svar i uge 28.   
 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En kort motivation og et kort CV. 


Indstil dig ved at sende en mail til museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard på
sms@gentofte.dk. Alle indstillinger behandles fortroligt. 

Om at sidde i Øregaard Museums bestyrelse

Som medlem af Øregaard Museums bestyrelse skal du medvirke til at sikre en forsvarlig drift og understøtte museets udvikling. Du bidrager til at skabe et velfungerende museum for kunst og kunstnere med tilknytning til egnen nord for København – og meget mere.  

Som medlem skal man kunne deltage i fire årlige bestyrelsesmøder, som foregår på museet i Hellerup. Udover bestyrelsen deltager Øregaard Museums direktør i møderne. Som bestyrelsesmedlem er du desuden inviteret til museets løbende arrangementer og får et ODM-kort, som giver adgang til museer, der er medlem af Organisationen Danske Museer. Du modtager ikke honorar for dit arbejde i bestyrelsen.  

Museets tidligere årsberetninger kan ses her
 

Om Øregaard Museum

Øregaard Museum er organiseret som en selvejende institution og modtager et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune, som ejer bygningen Øregaard. Derudover modtager museet bidrag fra fonde til tidsbegrænsede aktiviteter og har indtægter fra billetsalg og butik. Museet modtager ikke driftstilskud fra staten. Museets café drives af en forpagter.  

Museet har en samling af dansk kunst fra perioden 1750-1950 og viser typisk to særudstillinger årligt. Derudover afholder museer en række kulturelle arrangementer og udvikler samlingen med erhvervelser.  

Det er Øregaard Museums vision at sætte fokus på kunst og kunstnere med tilknytning til museets del af Danmark og fremme kendskabet til kunstnere og emner, der har været oversete eller kun sjældent har været behandlet i Danmark. 

Museets bestyrelse, der har det overordnede ansvar for museets drift, består af 5-7 medlemmer. To medlemmer udpeges af Gentofte Kommune, de øvrige af bestyrelsen ved selvsupplering. Man udpeges for en fireårig periode og kan (jf. vedtægter pr. 1.1.2024) genudpeges to gange, så man maksimalt kan sidde på sin post i 12 år. 

Du kan finde museets vedtægter her.

Den nuværende bestyrelse består af: 

Marianne Zibrandtsen, forperson – udpeget af Gentofte Kommune 
Christen Obel, næstforperson – udpeget af bestyrelsen 
Ellen Hillingsø – udpeget af Gentofte Kommune 
Frederik Bruun Rasmussen – udpeget af bestyrelsen