Pressemeddelelse 15. november 2010: På sporet af det skønne – fra København til Dansk Vestindien

Med udstillingen På sporet af det skønne – fra København til Dansk Vestindien, 7.10.2010-30.1.2011, fortæller Øregaard Museum om et af danmarkshistoriens mest farverige kapitler: overgangen fra den florissante tid til guldalderepokens kriseår.

Kunsthåndværk, malerier af Jens Juel og C.W. Eckersberg samt nye værker af kunstneren Søren Lose tegner et portræt af en brydningstid, dens natursyn og æstetik, idealer og drømme – og bagsiden af medaljen med krig og slaveri.

Hvordan møder den danske handelselite verden omkring år 1800? Hvad rører sig i kunsten? Og hvorfor vælger tidens storkøbmænd at opføre kostbare sommerboliger i det nordsjællandske landskab? Få svaret på disse og mange andre spørgsmål på Øregaard Museum, hvor det nyistandsatte landsted fra 1806-8 danner den autentiske ramme om en både skøn og rå rejse tilbage i tiden.

PÅ KANTEN AF KAOS

Øregaards bygherre, grosserer og skibsreder Johannes Søbøtker (1777-1854) og hans familie, tilhører købmandstandens absolutte top. Med slægtens sukkerplantager på Sankt Croix og egne skibe i søen er der basis for et liv i luksus. Men de gode år får en ende, da landet i 1807 bliver draget ind i Napoleonskrigene. Forude venter svære tider for den oversøiske handel og hele det danske rige med statsbankerot og tabet af Norge.

DET ROMANTISKE NATURSYN

Samtidig gennemstrømmes Europa af romantikkens natursyn – og det københavnske borgerskab søger oplevelser uden for den beklumrede hovedstad. Oplysningstidens ideal om den nyttige og dyrkede natur udfordres af idéer om det vilde og uberørte. Naturen skal beundres, ikke beherskes. Den skal stemme sindet, stimulere ånden og danne ramme om den frie udfoldelse for en ny tids borgere. Den “skiønne natur” bliver et rekreativt rum for den urbane elite, og kunsten følger trop med landskabsmaleri som en ny, selvstændig genre.

SUKKER OG SLAVER

Elitens higen efter det skiønne står i skærende kontrast til livet for de mennesker, der bliver tvangsindført fra Vestafrika til arbejdet i sukkerplantagerne. De bliver betragtet som “midler”, der er nødvendige for driften. Men tidens tanker om samfundets indretning og mennesket som individ vinder frem. I kolonierne er kursen således sat mod en ny samfundsorden, der fører til afskaffelse af slaveriet i 1848.

ET NUTIDIGT BLIK

Hvordan opleves det tidligere Dansk Vestindien i dag? Museet har inviteret Søren Lose (f. 1972) til at give et samtidskunstnerisk bidrag til udstillingen. Søren Lose har i de senere år arbejdet med temaer som tid, erindring og sted, og på rejser til Sankt Croix i 2009 og 2010 har han skabt en fotografisk serie og videoværket “Tales from Paradise”, som undersøger det mentale og æstetiske spænd mellem dengang og nu.

NYISTANDSAT ØREGAARD

Udstillingen markerer genåbningen af Øregaard Museum efter en gennemgribende, indvendig renovering. Den fredede bygning har fået genskabt nyklassicismens enkle herlighed og er samtidig blevet bragt på niveau med nutidens museumskrav. Renoveringen er bekostet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Gentofte Kommune, der sammen har givet 20 millioner kr.

NYT BOGVÆRK

Til lejligheden har Øregaard Museum udgivet en gennemillustreret katalogbog Øregaard – Tiden, Kunsten & og den vestindiske forbindelse med bidrag af Sidsel Maria Søndergaard, Inge Panduro, Per Nielsen, Hanne Raabyemagle, Anne Jonstrup Simonsen, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Lone Rahbek Christensen, Kasper Monrad og Tine Damsholt. 272 sider, ill., kr. 299.