Pressemeddelelse 2013: Carl Bloch – hyldet og hånet

De fleste kender ham fra historiebøgerne, især for billedet af Christian II i fængslet på Sønderborg Slot. Men som kunstner har han gennem et helt århundrede været skrevet ud af fortællingen om dansk kunst. Nu tager Øregaard Museum den hyldede og hånede kunstner Carl Bloch op til ny behandling.

På kunstnere har haft en så omskiftelig skæbne som maleren Carl Bloch (1834 – 1890). I sin samtid blev han hyldet som en mester, og med sine ambitiøse historiemalerier høstede han stor anerkendelse både herhjemme og i udlandet. Men eftertidens dom over kunstnerens store produktion har været hård. Nye generationer af kunstnere og kunsthistorikere stemplede ham som sødladen og gammeldags. Nu fortæller udstillingen “Carl Bloch – Hyldet og hånet” historien om Blochs værk og kunsthistoriske skæbne. Den peger også på, at eftertidens dom har været for unuanceret.

KUNSTNER I EN BRYDNINGSTID

Carl Bloch skabte sine værker i en periode, hvor mange kunstnere afprøvede nye veje og udviklede en mere moderne malestil. De franske impressionister gik i front, og kunstnere i resten af Europa kom hurtigt med på bølgen. Bloch var dog en af de malere, der holdt fast i den udpenslende malestil, som man lærte på kunstakademierne i Europa; en stil, der med tilnavnet salon-maleri blev betragtet med let foragt efter det moderne gennembrud. Men ved nærmere eftersyn viser Blochs maleri, at også han var påvirket af det moderne. Hans billeder har en stærk appel i både deres blikke og deres sanselighed. De handler om den moderne erfaring af at se og blive set, om splittelse og tvivl.

MANGFOLDIGGJORT SOM FÅ ANDRE

Carl Bloch lagde ud som genremaler og skildrede hverdagens folkeliv i billeder, der hurtigt gjorde ham populær. Siden kastede han sig også over historiemaleri og religiøse billeder, der bragte ham stor anerkendelse og folkelig popularitet. Billederne blev gengivet i utallige sammenhænge, og mange kender således hans skildringer af historiske begivenheder fra skolens historiebøger. Andre har fået små glansbilleder med reproduktioner af hans religiøse motiver som præmier i søndagsskolen. De billeder har præget generationers forståelse af historiske og religiøse begivenheder.

STORT BOGVÆRK MED NYESTE FORSKNING

“Carl Bloch – hyldet og hånet” er den første store udstilling i Danmark med kunstnerens værker. Den tæller en række værker fra private ejere i Danmark og ikke mindst USA, som normalt ikke kan beses af offentligheden. Udstillingen ledsages af en rigt illustreret bog, der præsenterer den nyeste forskning om Carl Bloch. Med en række bidrag viser bogen, at Bloch ikke bør ses som et sidespring i forhold til udviklingen. Han var med sine ambitiøse og gennemarbejdede værker en integreret del af tidens nye strømninger. Med udstilling og bog håber museet derfor at bidrage til, at Carl Bloch igen får en plads i dansk kunsthistorie. Set fra nutidens perspektiv er han en uomgængelig kunstner, når man skal forstå det paradigmeskifte, der finder sted i overgangen til det moderne.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Museet for Religiøs Kunst og lektor Jens Toft, Afdeling for Kunsthistorie ved Københavns Universitet. “Carl Bloch – hyldet og hånet” vises på Øregaard Museum i perioden 20. sep. 2012 – 27. jan. 2013.