Pressemeddelelse 23. juni 2009: ØREGAARD MUSEUM RENOVERES FOR 20 MILLIONER

20 millioner kr. til renovering af det smukke Øregaard Museum. Pengene går til en nødvendig fornyelse af den 200 år gamle bygning.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Gentofte Kommune har besluttet sammen at give 20 millioner kr. til istandsættelse af Øregaard Museum.

Målet er at genskabe empiretidens enkle herlighed og samtidig bringe Øregaard på niveau med nutidens museumskrav til gavn for samlingen og de skiftende udstillinger og ikke mindst til glæde for museets gæster.

“Vi er utrolig glade og taknemmelige for, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Gentofte Kommune har fundet vores projekt af en sådan kvalitet, at man har ønsket at støtte realiseringen af planerne,” udtaler formand for museets bestyrelse, Marianne Zibrandtsen.

Projektet er resultatet af et arbejde, som museets bestyrelse og direktør satte i gang i efteråret 2007. Det fredede landsted fra 1806 kan nu blive sat i stand med respekt for husets smukke, nyklassicistiske rum.

– “Vi er dybt taknemmelige over, at museets kunstsamling og de løbende særudstillinger nu får de nødvendige lys-, klima- og sikkerhedsforhold. Øregaards hjemlige stemning og den udsøgte beliggenhed med kig til Øresund gør stedet til en perle, som mange mennesker holder af at besøge. Med brede plankegulve og empiretidens farver bliver oplevelsen endnu bedre”, siger museets direktør, Sidsel Maria Søndergaard.

Gentofte Kommune har fra begyndelsen bakket op om planerne for en istandsættelse af den fredede ejendom: “I Gentofte Kommune har vi fulgt den positive udvikling, Øregaard Museum har gennemgået over de senere år, og vi er stolte af, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond har ønsket at gå med i dette store projekt. Sammen sørger vi nu for, at denne unikke del af Gentoftes kulturliv bliver sikret for fremtiden,” udtaler Gentoftes borgmester Hans Toft.

GENÅBNING I STEDETS ÅND

Det er en gennemgribende renovering af museets indre, der nu kan sættes i gang. Museets ydre er blevet restaureret i det forløbne år, hvor de gamle vinduer er blevet sat nænsomt i stand. Det nye projekt gør det muligt også at renovere hele hovedbygningens indre. Den samlede istandsættelse vil være færdig i oktober 2010, hvor museet genåbner med udstillingen På sporet af det skønne – fra København til Dansk Vestindien, der netop handler om den tid, hvor huset blev opført. Udstillingen er også Øregaard Museums bidrag til Golden Days 2010.

RÅDGIVERE MED STOR ERFARING

Det økonomiske ansvar for istandsættelsen varetages af Gentofte Kommune, der selv finansierer halvdelen, mens A.P. Møllers Fond donerer den anden halvdel. Projektet styres af Gentofte Ejendomme, der får ingeniørfirmaet Alectia som rådgivere. Alectia har stor erfaring fra lignende opgaver på eksempelvis Louisiana i Humlebæk.

FAKTA OM ØREGAARD – ET LANDSTED FRA DEN FLORISSANTE TID

Øregaard er opført i årene 1806-7 som sommerbolig for storkøbmand, senere plantageejer og guvernør i Dansk Vestindien, Johannes Søbøtker og hans familie. Huset er tegnet af den franske arkitekt J.J. Ramée, som også tegnede Sophienholm. Bygningen blev fredet i 1918 og har siden 1921 dannet ramme om Øregaard Museum, der rummer en af Danmarks store topografiske kunstsamlinger med dansk kunst fra 1750-1930. Øregaard Museum er en selvejende institution og viser årligt 2-3 særudstillinger. Læs mere på www.oremus.dk

For yderligere oplysninger kontakt: Museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup sms@gentofte.dk, Tel.: 39 98 57 90