Pressemeddelelse 7. februar 2011: Absolut avantgarde – Franciska Clausen 1921 – 1931

Øregaard Museum slår dørene op for den største udstilling af Franciska Clausens værker i København siden 1964. Med mere end 90 værker stiller udstillingen skarpt på perioden 1921-31 og følger Franciska Clausens pionerindsats indenfor tidens internationale avantgardemaleri. Udstillingen giver et enestående indblik i Franciska Clausens udvikling og arbejdsmetode og følges op af en rigt illustreret bog, der udkommer medio 2011.

DE HEROISKE ÅR

Ingen dansk kunstner har spillet så central en rolle i 1920’ernes europæiske avantgardekunst som Franciska Clausen (1899-1986). Som ganske ung drager hun ud i Europa og opsøger de kunstneriske kraftcentre i Berlin og Paris. Her er hun sammen med kunstnere som Fernand Léger og Piet Mondrian med til at skabe konstruktivismen og art concret-bevægelsen. “De heroiske år” kalder Francisca Clausen selv sin tid i udlandet. Som teenager bliver hun på kunstskoler i Weimar og München fortrolig med naturalismens og ekspressionismens formsprog. Men under et ophold i Berlin i 1922 skifter hun retning. Med en klar, konstruktivistisk målsætning følger hun derefter et eksperimenterende spor og leverer en pionerindsats indenfor det abstrakte maleri, indtil økonomien tvinger hende til at vende hjem til Danmark i 1932.

KRAFTSPILLET MELLEM HVERDAGENS FORMER

I Paris opsøger Franciska Clausen i 1924 de mest eksperimenterende kunstnerkredse. Her mødes man på kryds og tværs i atelierer, på kunstskoler og caféer for at udvikle et afgørende nyt formsprog, der kan rumme troen på mennesket, friheden og fremtiden efter 1. verdenskrigs rædsler. Franciska Clausen starter på Légers nye kunstskole Académie Moderne, hvor han med slagordet “ned med impressionismen” underviser sine elever i at gribe kraftspillet mellem hverdagens objekter. På små skitseblokke og papir i beskedne formater bearbejder Franciska Clausen sine billedelementer. Et hjul, et cykelstyr, et møde mellem farvede, geometriske former. Nogle af dem fører hun sammen i større kompositioner. Kun et fåtal bliver omsat til olie på lærred i større skala. Den del af processen finder hun mindre interessant – selve idéen er jo undfanget for længst. Desuden er materialer dyre.

FORUD FOR SIN TID

Min kære Cisca, maler du stadig abstrakt? Spørgsmålet står i et brev til Franciska Clausen fra en af hendes kunstnervenner i Paris. Efter hjemkomsten til Danmark i 1932 mærker Franciska Clausen, at hun med sit nonfigurative maleri er forud for sin tid. Hun kan ikke længere konsekvent arbejde med et abstrakt og geometrisk formsprog og ernærer sig i årene frem hovedsagelig ved portrætmaleri i naturalistisk stil. Først mange år senere, hvor efterkrigstiden giver det abstrakte maleri en ny begyndelse, bliver en kreds af kendere opmærksomme på Franciska Clausens indsats, og i dag er hendes kunstneriske format anerkendt både i Danmark og udlandet.

ET NYT BLIK PÅ FRANCISKA CLAUSENS ÆSTETISKE PROJEKT

Udstillingen viser en mangfoldig og rig produktion af mindre arbejder side om side med hovedværkerne i Franciska Clausens produktion fra 1920’erne. Værkerne er udlånt af museer og private samlere i ind- og udland. Sammen bringer de ny viden om Franciska Clausens æstetiske projekt fra en periode, hvor avantgardekunstnerne arbejdede i omskiftelige grupperinger og i letbevægeligt netværk, hvor man eksperimenterede snart med den ene -isme, snart med den næste.