• 1845
  • Olie på papir monteret på lærred
  • 20 x 21 cm
  • Maleri
  • 1800

Bjerghytte i Italien, 1845

Kunstnerne Lorenz Frølich (1820-1908) og Thorald Læssøe (1816-1878) var ungdomsvenner, men Læssøe opnåede i sin levetid ikke samme anerkendelse som Frølich, og deres kunstneriske forbindelse er underbelyst i dansk kunsthistorie. I 2019 erhvervede Øregaard Museum imidlertid et maleri af Læssøe, Et vejkors ved en bjerghytte, u.å., der netop dokumenterer, at de to kendte til hinandens motiver og måske endda har malet side om side i Italien omkring 1845. Denne antagelse sker på baggrund af dette maleri af Frølich, som museet erhvervede i 2018: Maleriet viser netop den bjerghytte, som optræder på Læssøes værk – Læssøe har blot også givet plads til et vejkors. Og det er udfra dette maleri, at museet har kunnet datere Læssøes værk.

Motiver som disse har været populære for guldalderens kunstnere, der rejste sydpå i forbindelse med 1800-tallets dannelsesrejser og stigende interesse for det varme lys under sydlige himmelstrøg.

Det er velkendt at Frølich, der boede i Øregaard Museums lokalområde i en årrække og markerede sig som en af tidens mest interessante kunstnere, var nære venner og udvekslede idéer med J. Th. Lundbye. Men de to værker af den lille italienske hytte dokumenterer, at han også delte motiver og idéer med Thorald Læssøe, der opholdt sig i Italien fra 1844-1857. Dermed har samlingen fået endnu et perspektiv på Lorenz Frølich og kredsen af kunstnere omkring ham.