• 1915
  • Olie på lærred
  • 80 x 74 cm
  • Maleri
  • 1900
  • Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Dreng med guldfisk, 1915

Guldfisk og lykke

Guldfisk er et almindeligt tema i traditionel kinesisk og japansk kunst, som kommer på mode i Europa i slutningen af 1800-tallet. I begyndelsen af det 20. århundrede er det blevet et udbredt motiv i europæisk maleri og en markør for det moderne, som Jais Nielsen tager til sig. I Japan har guldfisk også en dybere betydning som talisman for lykke og velstand. Denne mere spirituelle side af motivet bliver bl.a. dyrket af Matisse, der anvender guldfisk som meditationsobjekt i mange af sine billeder – de bliver nærmest et ikon for hans æstetik.

FORDYBELSENS FARVE

Måske har guldfiskene også  denne betydning i Jais Nielsens værk. Drengen er fremstillet med orientalske ansigtstræk, og vasen i billedets venstre side er udsmykket med en japonistisk ornamentik. De to figurer, eller maleriske objekter om man vil, reflekterer således hinanden og samler billedet i ét dekorativt plan, som også omfatter bowlen med guldfisk. På det motiviske plan ser vi drengen, der ser på fiskene. Han er fordybet. Den tilstand kan vi også opnå i mødet med billedet, hvis vi giver det lov. Alene den smukke blå kolorit virker dragende – blå er netop, ifølge den tyske digter Johan Wolfgang Goethes (1749-1832) farvelære fra 1793, fordybelsens farve. SMS