• u.å. (1845)
  • Olie på papir monteret på træ
  • 20 x 25 cm
  • Maleri
  • 1800

Et vejkors ved en bjerghytte, u.å. (1845)

Kunstnerne Thorald Læssøe (1816-1878) og Lorenz Frølich (1820-1908) var ungdomsvenner, men Læssøe opnåede i sin levetid ikke samme anerkendelse som Frølich, og deres kunstneriske forbindelse er underbelyst i dansk kunsthistorie. I 2019 erhvervede Øregaard Museum imidlertid et maleri af Læssøe, der netop dokumenterer, at de to kendte til hinandens motiver og måske endda har malet side om side i Italien omkring 1845. Denne antagelse sker på baggrund af et lille maleri af Frølich, Bjerghytte i Italien, 1845, som museet erhvervede i 2018: Maleriet viser netop den bjerghytte, som optræder på Læssøes værk – Læssøe har blot også givet plads til et vejkors. På den bagrund, har museet kunne datere Læssøes værk ud fra Frølichs, som blev malet i 1845.

Motiver som disse har været populære for guldalderens kunstnere, der rejste sydpå i forbindelse med 1800-tallets dannelsesrejser og stigende interesse for det varme lys under sydlige himmelstrøg.