• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 129 x 175,5 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 19, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaard, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra midten: Margrethe Tuxen (23), Ida Grøn (25)

Navngivne personer:

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.