• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 125 x 176 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 61, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaard, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Ryan Hansen (20), Barnepige, Emmy Tuxen (68), Magrethe Tuxen (23)

Navngivne personer:

Ryan Hansen (20): Frederik Ryan Hansen (1858-1911) var grosserer og søn af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Han giftede sig aldrig.

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe (1862-1923) og Jean Charles Tuxen (1854-1927). Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen, som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.