• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 128 x 176 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 88, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaard, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Citte Plum (P.3), Alfred Hansen (3), Nanny Lund, Lennart Grut (50), William Grut (11), [kvinde ikke anført], Louis Hansen (10), Ryan Hansen (20). 

Navngivne personer:

Citte Plum (P.3): Cecilie Louise Charlotte Rosenberg Plum (1871-1939) var datter af professor, dr. Med. Peter Andreas Julius Plum (1829-1915) og Ellen Mathilde Hansen (1936-1913), datter af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873. Cittes forældre havde adopteret hende af Peters søster, Ane Louise Plum. 

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død, var ældste søn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Han var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk (1827-1886) og sammen fik de ni børn. 

Nanny Lund: Barnepige til familien Hansen.

Lennart Grut (50): William Lennart Grut (1881-1949) var godsejer og generalkonsul til Bangkok. Han var søn af godsejer og ingeniør William Walter Hansen Grut (1840-1902) og Valborg Heilmann (1850-1925). Han blev d. 28 juni 1906 gift med Helen Aiko Conder, og sammen fik de 6 børn.  

William Grut (11). William Walter Hansen Grut (1840-1902) var godsejer og ingeniør. Han var søn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Han blev gift d. 28. juni 1870 med Valborg Heilmann (1850-1925), og sammen fik de fem børn. 

Louis Hansen (10): Louis Hambro Hansen (1839-1895) var 6. søn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Han blev begravet på Gentofte Kirkegård, hvor der på hans gravsten står: Her saa han som i en taage, men hisset skulle han skue klart. Han blev aldrig gift og fik ingen børn.

Ryan Hansen (20): Frederik Ryan Hansen (1858-1911) var grosserer og søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han giftede sig aldrig.