• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 123 x 169,5 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 36, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Grotten i Øregaards have, 1880’erne

Margrethe Tuxen, hendes datter Emmy, søster Ida Grøn og veninde Margrethe Foss ved grotten på øen i Øregaards have.

Noteret under billedet, anført fra venstre: Margrethe Tuxen (23), Emmy Tuxen (68), Ida Grøn (25), Margrethe Foss.

Navngivne personer:

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe og Jean Charles Tuxen. Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Margrethe Foss: Ven af familien.

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.