• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 119 x 169 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 33, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards forplads, 1880’erne

Noteret under billedet: Jessie Hansen (22).

Navngivne personer:

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829.1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.