• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 126 x 169 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 48, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards forplads, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Svend Aage Grut (24), C. B. Withusen, Charlie Grut Hansen (26)

Navngivne personer:

Svend Aage Grut (24): Svend Aage Grut (1863-1908) var søn af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Han var ritmester, kammerjunker og M.f.D.R. Han blev i juli 1890 gift med Ingeborg Holm, men ægteskabet blev opløst.

C. B. Withusen: Ven af familien.

Charlie Grut Hansen (26): Charles Nikolaj Grut Hansen (1867-1922) var søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han var godsejer, cand.phil. og Ridder af Dannebrog.