• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 121 x 171 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 20, album 1/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Alfred Hansen sammen med sin datter Jessie Hansen i haven, hvor Øregaards østvendte facade kan ses i baggrunden. 

Noteret under billedet, anført fra venstre: Jessie Hansen (22), Alfred Hansen (3).

Navngivne personer:

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af Alfred Hansen (1829-1893) og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død, var ældste søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk og sammen fik de ni børn.