• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 124,5 x 174,5 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 26, album 1/3 (dublet i album 3/3).
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billede, anført fra venstre: Alfred Grut (21) Kathleen Barclay, Nellie Barclay, Svend Aage Grut (24), Ulla Grut (28).

Navngivne personer:

Alfred Grut (21): Alfred Walter (Hansen) Grut (1859-1928) var fabriksejer og søn af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Han blev gift d. 29. oktober 1887 med Gudrun Hoffensberg (1866-1944), datter af kgl. Hofbogstrykker, etatsråd Julius Hoffensberg (1828-1895) og Mathilde Fahrner (1836-1871), sammen fik de fire børn.

Kathleen Barclay: Ven af familien.

Nellie Barclay: Ven af familien.

Svend Aage Grut (24): Svend Aage Grut (1863-1908) var søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han var ritmester, kammerjunker og M.f.D.R. Han blev i juli 1890 gift med Ingeborg Holm, men ægteskabet blev opløst.

Ulla Grut (28): Ulla Nathalie (Hansen) Grut (1860-1940) var datter øjenlæge, prof. dr.med. Edmund Gottfred (Hansen) Grut (1831-1907), søn af A.N. Hansen, der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Birthe Cathinka Hoskiær (1832-1911) Hun blev gift d. 18. september 1888 med godsejer og landvæsenskommisær til Mattrup Regnar Asker Westenholz (1855-1925), sammen fik de to børn.