• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 119 x 164 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 16, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet: Emmy Tuxen (68).

Navngivne personer:

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe Tuxen (1862-1923), datter af Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Jean Charles Tuxen (1854-1927). Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

 

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.