• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 129 x 170 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 102, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Ida Grøn (25), Walter Berry (2), Jessie Hansen (22), Charlie Grut Hansen (26), Edith Barclay. 

Navngivne personer:

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Walter Berry (2): Walther Oliphant Berry (1827-1905) var grosserer og chef for handelshuset Berry, Barclay & Co. i Leith og dansk generalkonsul for Scotland. Han var søn af købmand George Berry (1795-1874) og Elizabeth Richmond (1796-1869). Han blev gift d. 30. september 1852 på Øregaard med Emily Eliza Berry f. Hansen (1827-1909), datter af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873. Emily og Walther fik fem børn sammen.

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

Charlie Grut Hansen (26): Charles Nikolaj Grut Hansen (1867-1922) var søn af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han var godsejer, cand.phil. og Ridder af Dannebrog. 

Edith Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.