• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 126,5 x 177 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 81, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet: Ida Grøn (25) [yderst til venstre], Gerty Berry (16) [yderst til højre].

Navngivne personer:

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Gerty Berry (16): Elisabeth Gertrude Berry (1859-1943), var datter af Emily Berry f. Hansen (1827-1909), søster til Alfred Hansen, og Walther Oliphant Berry (1827-1905), der var dansk generalkonsul for Skotland. Hun blev ikke gift og fik ingen børn.