• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 128,5 x 175 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 94, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret til højre under billedet: Margrethe Tuxen (23), Edith Barclay [yderst til højre].

Navngivne personer:

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Edith Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.