• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 124,5 x 171 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 99, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Edith Barclay, Jessie Hansen (22), Walter Berry (2), Ida Grøn (25). 

Navngivne personer:

Edith Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

Walter Berry (2): Walther Oliphant Berry (1827-1905) var grosserer og chef for handelshuset Berry, Barclay & Co. i Leith og dansk generalkonsul for Scotland. Han var søn af købmand George Berry (1795-1874) og Elizabeth Richmond (1796-1869). Han blev gift d. 30. september 1852 på Øregaard med Emily Eliza Berry f. Hansen (1827-1909), datter af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873. Emily og Walther fik fem børn sammen.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.