• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 120 x 178,5 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 48, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Ada Grøn (71), Ida Grøn (25), Edith Barclay, Emmy Tuxen ? (68), Margrethe Tuxen.

Navngivne personer:

Ada Grøn (71): Ada Jessie Howard Grøn (1891-1983) var datter af Ida (1864-1937) og Rowland Grøn (1861-1934) . Hun blev gift d. 27. april 1915 med forpagter m.m Otto Carl Ferdinand greve Reventlow, og sammen fik de 4 børn.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Edith Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe (1862-1923) og Jean Charles Tuxen (1854-1927). Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen, som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.