• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 123 x 173,5 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 4, album 1/3 (dublet i album 2/3)
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards have, 1880’erne

I parken, Øregaards sydlige facade ses i baggrunden. 

Noteret under billedet, anført fra venstre: Betty Thalbitzer, Margrethe Tuxen (23), Barclay, Emmy, Gerty Berry + Gerty. 

Navngivne personer:

Betty Thalbitzer: Ven af familien.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe og Jean Charles Tuxen. Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Gerty Berry (16): Elisabeth Gertrude Berry (1859-1943), var datter af Emily Berry f. Hansen (1827-1909), søster til Alfred Hansen, og Walther Oliphant Berry (1827-1905), der var dansk generalkonsul for Skotland. Hun blev ikke gift og fik ingen børn.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida Grøn (1864-1937), datter af Alfred Hansen, og Rowland Grøn (1861-1934). Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.