• 1885
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 120 x 171 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 17, album 3/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 3/3

Historisk foto, Øregaards veranda, 1885

Noteret under billedet, anført i midten: Emmy Hansen f. Gotschalk (3)

Navngivne personer:

Emmy Hansen f. Gotschalk (3): Emmy Gotschalk (1827-1886) var datter af generalkonsul for Grækenland og grosserer Friedrich Gotschalk (1786-1869) og Marie Frederikke Kierulff (1791-1870). Emmy blev gift d. 22. juni 1854 med grosserer Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893 og sammen fik de ni børn.