• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 122 x 172 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 5, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards veranda, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Emma Tuxen (68), Hakon Grut (65), Ada Grøn (71), Jessie Hansen (22), Gerty Grøn (70), Karen Grut (64). 

Navngivne personer:

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe (1862-1923), datter af Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Jean Charles Tuxen (1854-1927). Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Hakon Grut (65): Hakon Grut (1890-1956) var premierløjtnant og direktør for S.K.F. i Oslo. Han var søn af Fabrikejer Alfred Walter Hansen Grut (1859-1928), der var søn af Alfred Hansen, og Gudrun Grut f. Hoffensberg (1866-1944). Han blev gift tre gange og alle ægteskabene endte i skilsmisse. Med sin første hustru Gerda Hilda Agneta Günther (1891-1933) fik han fem børn. 

Ada Grøn (71): Ada Jessie Howard Grøn (1891-1983) var datter af Ida Grøn (1864-1937), datter af Alfred Hansen, og Rowland Grøn (1861-1934). Hun blev gift d. 27. april 1915 med forpagter m.m Otto Carl Ferdinand greve Reventlow, og sammen fik de 4 børn.

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida og Rowland Grøn. Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.

Karen Grut (64): Karen Ulla Grut (1888-1894) var datter Fabrikejer Alfred Walter Hansen Grut og Gudrun Grut f. Hoffensberg.

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.