• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 208 x 156 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 2, album 1/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards veranda, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Berry, Margrethe Tuxen (23), Emily Berry (2), Rowland Grøn, Alfred, Gudrun Grut, Jessie, Ida Grøn (25), [?], Gerty.

Note: (Afleveret paa min 75 aars føds).

Navngivne personer:

Berry: Slægtning af familien Hansen og Berry.

Margrethe Tuxen (23): Emma Margrethe Frederikke Hansen (1862-1923) var næstyngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift d. 14. august 1886 med Jean Charles Tuxen (1854-1927), som var direktør for Orlogsværftet, Premierløjtnant af Flåden og Kammerherre, sammen fik de to børn.

Emily Berry (2): Emily Eliza Hansen (1827-1909), var ældste barn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Hun blev gift d. 30. september 1852 på Øregaard med den skotske grosserer Walther Oliphant Berry (1827-1905), der var chef for handelshuset Berry, Barclay & Co. i Leith og dansk generalkonsul for Scotland. Emily og Walther Berry fik fem børn sammen.

Rowland Grøn: Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) var stiftamtmand og kammerherre. Han var søn af grosserer Ludvig Jens Tønnes Grøn (1827-1910) og Ada Curtois (1830-1917). Han blev d. 8. marts 1889 gift med Ida Grøn f. Hansen (1864-1937) og sammen fik de fem børn.

Alfred Grut (21): Alfred Walter (Hansen) Grut (1859-1928) var fabriksejer og søn af grosserer Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Han blev gift d. 29. oktober 1887 med Gudrun Hoffensberg (1866-1944), sammen fik de fire børn.

Gudrun Grut: Gudrun Hoffensberg (1866-1944) var datter af kgl. Hofbogstrykker, etatsråd Julius Hoffensberg (1828-1895) og Mathilde Fahrner (1836-1871). Hun blev gift d. 29. oktober 1887 med Alfred Grut og sammen fik de fire børn.

Jessie Hansen (22): Jessie Hansen (1860-1933) var datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun giftede sig aldrig og fik ingen børn. Hun blev formentlig boende hos sin far på Øregaard indtil hans død, hvorefter boet efter ham solgte huset.

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af Alfred Hansen og Emmy Hansen f. Gotschalk. Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida og Rowland Grøn. Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.