• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 120,5 x 171 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 50, album 2/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 2/3 - Jessie Hansens fotoalbum

Historisk foto, Øregaards veranda, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: Emmy Tuxen (68), Ada Grøn (71), Karen Grut (64), Hakon Grut (65), Gerty Grøn (70). 

Navngivne personer:

Emmy Tuxen (68): Emma Tuxen (1887-1980) var datter af Margrethe Tuxen (1862-1923), datter af Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Jean Charles Tuxen (1854-1927). Hun blev gift d. 22. februar 1912 med Einar Hansen (1886-1858), som var godsejer og hofjægermester til Mullerup og Bødstrup Godser.

Ada Grøn (71): Ada Jessie Howard Grøn (1891-1983) var datter af Ida Grøn (1864-1937), datter af Alfred Hansen, og Rowland Grøn (1861-1934). Hun blev gift d. 27. april 1915 med forpagter m.m Otto Carl Ferdinand greve Reventlow, og sammen fik de 4 børn.

Karen Grut (64): Karen Ulla Grut (1888-1894) var datter Fabrikejer Alfred Walter Hansen Grut (1859-1928), søn af Alfred Hansen, og Gudrun Grut f. Hoffensberg (1866-1944).

Hakon Grut (65): Hakon Grut (1890-1956) var premierløjtnant og direktør for S.K.F. i Oslo. Han var søn af Fabrikejer Alfred Walter Hansen Grut  og Gudrun Grut f. Hoffensberg. Han blev gift tre gange og alle ægteskabene endte i skilsmisse. Med sin første hustru Gerda Hilda Agneta Günther (1891-1933) fik han fem børn.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida og Rowland Grøn. Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.

 

 

Fotoet stammer fra Jessie Hansens (1860-1933) fotoalbum. Hun var datter af ingeniør og grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død. Boet efter Alfred Hansen solgte ejendommen i 1895.