• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 126 x 175 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 7, album 1/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards veranda, 1880’erne

Ida Grøn med sin datter Gerty og familiens hund på skødet på Øregaards veranda sammen med veninden Edith Barclay.

Noteret under billedet, anført fra venstre: Ida Grøn (25), Gerty, Edith Barclay.

Navngivne personer:

Ida Grøn (25): Ida Lucinde Henriette Hansen (1864-1937) var yngste datter af grosserer Alfred Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873-1893, og Emmy Hansen f. Gotschalk (1827-1886). Hun blev gift med stiftamtmand og kammerherre Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) d. 8. marts 1889, sammen fik de fem børn.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida og Rowland Grøn. Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.

Edith Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.