• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 121 x 160 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 16, album 1/3 (dublet i album 2/3)
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards veranda, 1880’erne

Noteret under billedet, anført fra venstre: [kvinde yderst til venstre er ikke noteret], Edith Barclay, Gerty Grøn (70), Alfred Hansen (3), Rowland Grøn.

Navngivne personer:

Edith Barclay: Slægtning af familien Hansen og Berry.

Gerty Grøn (70): Gerty Margrethe Grøn (1889-1984) var datter af Ida Grøn (1864-1937), datter af Alfred Hansen, og Rowland Grøn (1861-1934). Hun blev gift d. 29. januar 1916 med oberstløjtnant Tage Einar Ege. Hun skrev sine erindringer: Erindringer fra et langt liv, samt bogen: Familien Grøn på Rolighed. Gerty og Tage fik et barn sammen.

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død, var ældste søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk (1827-1886) og sammen fik de ni børn. 

Rowland Grøn: Harry Rowland Howard Grøn (1861-1934) var stiftamtmand og kammerherre. Han var søn af grosserer Ludvig Jens Tønnes Grøn (1827-1910) og Ada Curtois (1830-1917). Han blev d. 8. marts 1889 gift med Ida Grøn f. Hansen og sammen fik de fem børn.