• 1880'erne
  • Sølvgelatine på barytpapir
  • 122 x 174 mm
  • Fotografi
  • 1800
  • Foto nr. 17, album 1/3
  • Familen Hansens fotoalbum, album 1/3

Historisk foto, Øregaards veranda, 1880’erne

Ukendt fotograf , 1880'erne

Brødrene Alfred og Louis Hansen sammen med deres storesøster Emily Berry foran Øregaards veranda.

Noteret under billedet, anført fra venstre: Louis Hansen (10), Alfred Hansen (3), Emily Berry (2).

Navngivne personer:

Louis Hansen (10): Louis Hambro Hansen (1839-1895) var 6. søn af A.N. Hansen (1798-1873), der ejede Øregaard fra 1861-1873, og Emma Eliza Grut (1803-1865). Han blev begravet på Gentofte Kirkegård, hvor der på hans gravsten står: Her saa han som i en taage, men hisset skulle han skue klart. Han blev aldrig gift og fik ingen børn.

Alfred Hansen (3): Alfred Peter Hansen (1829-1893), der ejede Øregaard fra 1873 til sin død, var ældste søn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Han var ingeniør, grosserer, chef i handelshuset A.N. Hansen & Co., etatsråd og konsul for Ecuador. Han blev gift d. 22. juni 1854 med Emmy Gotschalk (1827-1886) og sammen fik de ni børn. 

Emily Berry (2): Emily Eliza Hansen (1827-1909), var ældste barn af A.N. Hansen og Emma Eliza Grut. Hun blev gift d. 30. september 1852 på Øregaard med den skotske grosserer Walther Oliphant Berry (1827-1905), der var chef for handelshuset Berry, Barclay & Co. i Leith og dansk generalkonsul for Scotland. Emily og Walther Berry fik fem børn sammen.