• 1889
  • Olie på lærred
  • 45 x 73 cm.
  • Maleri
  • 1800

Efterårsdag på Hornbæk strand, 1889

Maleren Laurits Andersen Ring (1854-1933) er mest kendt for sine motiver fra hjembyen Ring og egnen omkring Næstved, hvor han usentimentalt malede landbobefolkningens – og sine egne – bondestuer og omgivelser. Han fordybede sig også i landskaber og vejrlig og gjorde markveje, åløb, moser og elletrunter til hovedmotiv for sine billeder fra samtiden. L.A. Ring bevægede sig dog også rundt i landet og malede motiver fra Roskilde fjord, ligesom han blev optaget af det åbne hav og skabte en række motiver langs Nordsjællands kyst. I 2018 erhvervede Øregaard Museum et af kunstnerens mindre værker fra nordkysten, Udsigt fra Spodsbjerg over fjorden. Fint gråvejr fra 1901. I 2019 blev det muligt at erhverve det større og mere markante motiv Efterårsdag på Hornbæk strand, 1889, så kunstneren nu er repræsenteret i samlingen med to værker fra museets indsamlingsområde.

Ring beskar ofte sine motiver på utraditionel vis, og Efterårsdag på Hornbæk strand er ikke nogen undtagelse. Motivet viser udsigten langs kyststrækningen, hvor landskabet rejser sig til et bakkedrag i baggrunden. Perspektivet i billedet er dybt og horisonten er placeret højt, så man oplever synsvinklen, som om man selv stod på stranden. I forgrunden har Ring været optaget af mødet mellem sand og hav. Vandet, der skyller op på stranden, er med sin lyseblå farve en genspejling af himlen, som man ellers ikke kan se så meget af i billedet. I det fjerne kan man ane nogle mennesker, der går på stranden. Men billedet er ikke en anekdotisk fortælling om en spadseretur langs vandet, det er en skildring af øjeblikket og sansningen af den storslåede natur, værket lægger frem. I billedets spændstige, visuelle greb referer den blå farve til både himlens og havets alt og udgør samtidig et perlemorsagtigt, næsten overnaturligt og selvstændigt billedelement ligesom de brune penselstrøg, der gengiver de opskyllede bunker af tang. En sådan dirrende dobbelthed er netop L.A. Rings særkende som kunstner og det, der gør hans værker til en virkelighed i sig selv.