• ca. 1790'erne
  • Olie på lærred
  • 42 x 52 cm
  • Maleri
  • 1700
  • Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og bidrag fra Øregaard Museums Venner

Udsigt til København, taget i nærheden af Fortunen, ca. 1790’erne

Jens Juel var 1700-tallets store danske portrætmaler og havde både kongehuset, adel og velhavende borgere i sin kundekreds. Efterhånden blev han også interesseret i landskabsmaleri og udfoldede den saglige naturiagttagelse, som han beherskede til fulde, med en særlig stemningsskabende dimension. Disse billeder er blandt de allerførste danske landskabsmalerier, hvor der ligger en personlig oplevelse til grund for naturskildringen.

I dette maleri viser Juel udsigten ind mod København fra højdedraget ved Fortunen i kanten af Dyrehaven. Dagens arbejde er forbi, og en bonde er på vej hjem med sin vogn. I vognen sidder to kvinder. Den ene har et lille barn på armen, som hun er ved at amme. Lidt længere nede ad vejen følger to ryttere i galop. De skyder en fart, så støvet på hulvejen hvirvles op. Maleriet er et øjebliksbillede fra hverdagen, et snapshot skabt længe inden fotografiet blev opfundet. Bag køerne til venstre ses en såkaldt rundhøj, et oldtidslevn, der også i dag findes flere steder i dette område – faktisk er der tale om den tidligst kendte gengivelse af et oldtidsminde i dansk landskabsmaleri.

Juel malede en række landskaber fra egnen nord for hovedstaden og viste på den måde vej for kommende generationer af kunstnere, som i løbet af 1800-tallet valfartede til Nordsjælland for at male, f.eks. i Dyrehaven.