Go to all Exhibitions

De 4 – Modernismens mænd

6. april 2022 - 25. september 2022

De 4 – Modernismens mænd, udstillingsplakat.

I 1921 lancerede kunstnergruppen De 4 sig på den danske kunstscene: Axel Salto, Vilhelm Lundstrøm, Karl Larsen og Svend Johansen, delte et ambitiøst projekt  – de ville omstyrte en kunstforståelse, som i deres øjne var forældet og elitær. Og de gik strategisk og målrettet til værks og leverede nye kunstneriske udtryk, skandalesuccesser og debat. 

Ny heroisk stil

De 4 folder sig ud på store lærreder med kunsthistoriske referencer og masser af opstillinger, som de behandler på helt nye måder. De fører sig frem i medierne og det offentlige rum med en blanding af ironi og storhedsvanvid. Selviscenesættelsen er et fælles kunstgreb for De 4 og en integreret del af deres strategi: De brander sig, længe før udtrykket er opfundet. ”Vi levede i en heroisk stil,” som en af dem siden har formuleret det. I årene 1921-30 afholder De 4 i alt syv fælles udstillinger. ”Det moderne” er i vælten, og publikum er interesseret. Allerede inden gruppen bliver til De 4, forstår de at levere nye kunstneriske udtryk, som de præsenterer på Kunstnernes Efterårsudstillinger. Især udstillingen i 1917 bliver en skandalesucces, hvor Lundstrøm viser banebrydende collager, som f.eks. får Politikens anmelder til at se rødt: ”Naar en Person tillader sig at klistre gamle Avisudklip, Snavsede Chemiseblonder og Sølvpapirstumper paa sit med snavset Olie oversmurte Lærred, saa kan man ikke naa længere i retning af personlig Frihed til at gøre Nar ad det højtærede Publikum.”

VÆRKER FRA PRIVATE GEMMER

Med ca. 80 værker fordelt på maleri, grafik og tidsskrifter viste udstillingen, hvordan De 4 samles om at sætte en ny dagsorden i dansk kunst. Værkerne viste, hvordan de med strategisk tæft foldede sig ud i et stærkt kunstnerisk åndsfællesskab. Dermed bidragede de, i en tid præget af krig og økonomisk krise, til et kulturelt opsving i mellemkrigstidens danske kunst. ”Vi var stolte af at kunne vise et værkudvalg, der rummer mange privatejede værker af en ret så enestående karakter. Larsens malerier er fortrinsvis i privateje, og Johansens polemiske, store maleri Krigen, som også var med, har kun været udstillet én gang i Danmark, siden det blev solgt i 1910’erne. Vi kunne også vise de allerførste danske collager og assemblager, de såkaldte pakkassebilleder af Vilhelm Lundstrøm, foruden hans ikoniske billeder af kander og skåle, som repræsenterer en gren af modernisme, purismen, som er i meget høj kurs i dag”, fortæller museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard.

BORDETS GLÆDER, DER SMITTER

Men De 4’s alsidighed er enorm. Sideløbende med store figurbilleder udfører de også mindre nature morte-motiver, hvor de maler sig ind i hverdagen og gør dens genstande til hovedaktører. I mellemkrigstiden vinder hverdagspolitik terræn frem for verdenspolitik, og skønheden skal søges i de nære ting. De 4 følger tidens stræben mod abstraktion og søger den rene form i en ny, moderne klassicisme. Det er her, i opstillingerne, at den indbyrdes afsmitning mellem de fire malere er tydeligst. 

KLINGEN, DER FORMER DE 4

Inden gruppen formelt dannes, udvikler de fire kunstnere deres venskab og samarbejde om at åbne dansk kunst for internationale og moderne ideer i kredsen omkring det legendariske tidsskrift Klingen. Kunstnerne leverer en stor del af billedsiden i form af originale tryk, mens tekstdelen leveres af nogle af tidens stærke stemmer, bl.a. Poul Henningsen og Otto Gelsted. På udstillingen vil et rum være helliget Klingen og tidsskriftets demokratiske revolution i den danske kunst: At samtidens gode, sande kunst skal ud til folk og leve dér.

”Udstillingsprojektet om De 4 var en del Øregaard Museums mangeårige fokus på kunstnere, som på den ene eller anden måde er blevet skrevet ud af kunsthistorien. Vi har før genintroduceret bl.a. Astrid Holm, Franciska Clausen og Vilhelm Bjerke Petersen. De to kunstnere, Karl Larsen og Svend Johansen, var for mange et nyt og spændende bekendtskab,” fortæller Sidsel Maria Søndergaard.

De 4:

Axel Salto (1889-1961), Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Karl Larsen (1897-1977) og Svend Johansen (1890-1970).

Become a member
  • Date: 6. april 2022 - 25. september 2022
  • Location:Stueetagen og 1 etage
  • Curators:Augustinus Fonden samt Jørn Krygers og Anne Ammitzbølls Fond