Til alle udstillinger

Franciska Clausen – Absolut Avantgarde 1921-1931

11. februar 2011 - 12. juni 2011

Franciska Clausen, Konstruktivistisk Studie, 1922. Statens Museum for Kunst.

Ingen dansk kunstner har spillet så central en rolle i 1920’ernes europæiske avantgardekunst som Franciska Clausen (1899-1986). Kun 22 år gammel drager hun ud i Europa og opsøger de kunstneriske kraftcentre i Berlin og Paris. Sammen med kunstnere som Léger og Mondrian er hun i forreste linie med til at skabe tidens æstetiske nybrud med konstruktivismen og art concret-bevægelsen.

EN AF AVANTGARDENS PIONERER

“De heroiske år” kalder Franciska Clausen selv sin tid i udlandet. Og det er utvivlsomt her, hendes kunstneriske hovedindsats ligger. Med en klar, konstruktivistisk målsætning følger hun i årene 1922-1931 et eksperimenterende spor, der spænder fra de mest puritanske abstraktioner over saglige formanalyser og neoplasticismer til surrealisme og maskinæstetik. Det er værkerne fra den periode, der placerer Franciska Clausen blandt den internationale avantgardes pionerer.

Men det er først sent i livet, Franciska Clausen kommer til at mærke den anerkendelse fra det danske kunstparnas, som hendes værk fortjener. I dansk kunstliv forbliver hun længe en isoleret skikkelse, mens hun f.eks. i Sverige – i kraft af de svenske kunstnervenner, hun traf i Paris – bliver anset for uomgængelig i fortællingen om den historiske avantgarde. I Danmark er der dog siden 1960’erne gjort en stor og vigtig indsats for at udbrede kendskabet til Franciska Clausens gerning.

Men hvad er egentlig omfanget og dybden af de eksperimenter, Franciska Clausen gjorde i billedernes verden? Hvordan var de kunstneriske valg, hun gjorde i et årti, der var præget af en rationalistisk holdning til billeder og en tro på, at billedets idé kunne udvikles af alle – og gerne i fællesskab? Udstillingen vil forsøge at besvare spørgsmål som disse.

Become a member
  • Dato: 11. februar 2011 - 12. juni 2011
  • Omfang:1. og 2. etage