Go to all Exhibitions

Man Ray – Syn og tanke

25. september 2012 - 26. januar 2013

Man Ray – Syn og Tanke.

Surrealisten Man Ray hører til det 20. århundredes mest betydelige kunstnere. Uanset om han malede, fotograferede eller skabte skulpturer af hverdagsting, så handlede det for Man Ray om at udforske nye muligheder. Og om at finde den bedst egnede måde at give en idé form.

Man Ray beskrev selv sin kunstneriske praksis såden: ”Jeg maler det, som ikke kan fotograferes, og jeg fotograferer det, jeg ikke ønsker at male.” Netop den tilgang kan man følge på Øregaard Museums udstilling, der med mere end 100 værker viser spændvidden i hans produktion. Med tegninger, malerier, collager, fotos, film og objekter giver udstillingen indblik i, hvordan Man Ray tænkte og arbejdede. Livet igennem gjorde Man Ray en ihærdig indsats for at slå sit image som kunstner fast, men hans berømmelse som fotograf klæbede til ham og har gjort det lige siden. I løbet af de seneste år har der imidlertid været en stigende interesse for Man Rays produktion i dens helhed. Han var ikke blot datidens fremmeste fotograf. Han var også en central aktør inden for avantgardekunstens cirkler i første del af det 20. århundrede og har med sine kunstneriske undersøgelser på tværs af medier påvirket efterfølgende generationer af kunstnere, ikke mindst Andy Warhol.

MAN RAY I DANMARK

I 1933 var Man Ray i Danmark for at tage et portræt af samleren Carl Kjersmeier og fotograferede ved samme lejlighed en række skulpturer fra Kjersmeiers samling af afrikansk kunst, akkurat som han havde gjort for andre samlere. Flere af disse fotografier vises nu for første gang overhovedet, ikke blot i Danmark, men på verdensplan, og føjer et nyt, væsentligt aspekt til Man Rays måde at arbejde med skyggespil og kontraster. Øregaard Museums udstilling er tilrettelagt i samarbejde med Mjellby Konstmuseum, Sverige, og viser værker lånt fra private ejere og museer i hele Europa, bl.a. Centre Pompidou i Paris. På dansk grund indgår den i et samarbejde med Gl Holtegaard, der sideløbende viser udstillingen MAN RAY- Lys & mørke med et bredt udvalg af Man Rays ikoniske fotografier. De to institutioner er gået sammen om en fælles satsning på en meget betydningsfuld kunstner. De to komplementerende udstillinger kan opleves selvstændigt og i forlængelse af hinanden. Tilsammen tegner udstillingerne et nuanceret billede af en kunstner, der ikke blot var en banebrydende fotograf, men også revolutionerede selve ideen om, hvad et kunstværk kan være.

BIOGRAFI

Man Ray (f. Emmanuel Radnitzky, 1890-1976) blev født i USA og valgte tidligt i sit liv en løbebane som kunstner. Man Ray ændrede kunsten og dens rammer for altid. Med udgangspunkt i maleriet eksperimenterede han med en række forskellige kunstformer, som han alle tilførte nye dimensioner. En række af hans værker står i dag tilbage som monumenter over den moderne kunsts insisteren på det nye, det anderledes og den konstante forandring. Han var med i gruppen af dada-kunstnere i New York, hvor han sammen med Marcel Duchamp arbejdede med genren readymade, der er skulpturer skabt af eksisterende objekter. Readymaden ændrede hele opfattelsen af, hvad et kunstværk kan være. I 1921 flyttede Man Ray til Paris, hvor han hurtigt faldt til blandt byens internationale avantgarde. Under Anden Ver­denskrig opholdt Man Ray sig i USA, men flyttede tilbage til Paris i 1952, og boede her frem til sin død i 1976.

Man Ray, À l’heure de l’observatoire – les amoureux, 1970. Litografi efter maleri fra 1934, E.A. 68 x 104 cm. Collection Clo et Marcel Fleiss, Paris.

Become a member
  • Date: 25. september 2012 - 26. januar 2013
  • Location:1. og 2. etage