Go to all Exhibitions

Tyge Bendix – En dansk kunstner i Italien

25. juni 2014 - 17. august 2014

Tyge Bendix, Tidlig morgen på Piazza del Popolo. Rom, 1952

I 2014 var det 120 år siden den danske kunstner Tyge Bendix blev født. I den anledning viste Øregaard Museum den første særudstilling om maleren, som i 1925 rejste til Italien, hvor han blev resten af livet. Her skildrede Bendix både storbyen Rom og det italienske landskab i lystfyldte billeder, som gjorde ham til én af Kong Frederik 9.s yndlingskunstnere. På udstillingen, som blev vist på museets 1. etage, kunne man opleve godt 40 af Tyge Bendix charmerende scener fra det Italien, som han holdt så meget af. Samtidig kunne man i stueetagen få et gensyn med perler fra museets faste samling – bl.a. malerier af den populære danske maler Paul Fischer.

EN KREATIV SJÆL

Tyge Bendix (1894-1962) var en mand med mange kreative talenter. Han udfoldede sig både som skuespiller, pianist og digter, men livet igennem forblev maleriet hans vigtigste virkefelt. I årene 1913-1916 gik han på Kunstakademiet i København hos landskabsmaleren Peter Rostrup Bojesen. Det var midt i en brydningstid med sociale spændinger og krig, og på den internationale kunstscene vandt nye strømninger indpas. Men Tyge Bendix forfulgte ikke de nyeste avantgardetendenser. Han var derimod en af de danske kunstnere, der tog tråden op fra de franske impressionister og skildrede sine motiver med levende penselføring og kolorit.

Tyge Bendix besøgte Italien første gang, da han som 17-årig tog turen sydpå med sin onkel og mentor, kunstneren Johan Rohde (1856-1935). Det blev indledningen til en livslang forbindelse til landet efter nogle omskiftelige år i København: I 1916 debuterede Tyge Bendix på Charlottenborg, men efter en tid med vekslende udstillingsheld blev han grebet af skuespillet og fik ansættelse på Dagmarteateret. Han blev ved teatret i tre år, men trivedes ikke med livet i København. Det var Italien, der trak, så han brød op og satte kursen mod Rom.

DEN ROYALE FORBINDELSE

Gensynet med Italien inspirerede Tyge Bendix til at tage malergerningen op igen, og med tiden fik han en kreds af kunder, som blandt andre talte den daværende danske kronprins Frederik. Salget af værker gav ham en indtægt, han kunne leve af, når den blev suppleret af økonomisk støtte hjemmefra. Dermed blev det muligt for ham at skabe sig et liv i Italien, hvor han blev boende frem til sin død, kun afbrudt af ferieophold i Danmark. Og når Kong Frederik og Dronning Ingrid var i Rom, aflagde de gerne familien Bendix et besøg.

Særligt scener fra Rom og den lille bjergby Olevano Romano, som ligger 50 kilometer syd for hovedstaden, blev gennemgående motiver i Tyge Bendix arbejde. Han holdt af at skildre det samme motiv fra forskellige vinkler og med de lysforhold, som gjorde sig gældende netop på den dag, hvor han slog staffeliet op. Han dyrkede også friluftsmaleriet i Danmark under sine sommerophold, hvor han malede langs Øresund. Men hans største inspirationskilde var og blev det italienske landskab og de omgivelser, hvor han følte sig hjemme.

TÆT PÅ GLEMTE KUNSTNERE

Med udstillingen Tyge Bendix – en dansk kunstner i Italien følger Øregaard Museum op på museets lange tradition for at rette fokus mod kunstnere, som i deres samtid blev overset eller fik en mindre blid medfart.

Become a member
  • Date: 25. juni 2014 - 17. august 2014
  • Location:1. etage