Værker af Eckersberg og L.A. Ring – to af historiens største danske kunstnere – til Øregaard Museum

Må man stikke en nødløgn? Hvordan var L.A. Ring inspireret af van Gogh? De to spørgsmål kan man fremover få belyst på Øregaard Museum, som nu føjer to værker af hhv. C.W. Eckersberg og L.A. Ring til samlingen takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. De to malerier passer hver især perfekt i Øregaard Museums samling og tilfører vigtige perspektiver til hver sit afsnit i samlingens kronologi.

Eckersberg: Skal man bryde sin tavshedspligt eller lyve for sin mor?
C.W. Eckersbergs maleri Papirius og hans moder gengiver den centrale scene fra antikkens fortælling om drengen Papyrius, der – som det var skik for uddannelsen af overklassens drenge – har besøgt Senatet med sin far. Her har han hørt om en sag, som Senatet skal tage stilling til dagen efter. Da han kommer hjem igen, frittes han ud af sin mor, der er nysgerrig efter at vide, hvad det er, der skal stemmes om. Men fremfor at afsløre en statshemmelighed stikker Papirius sin mor en plade: Han finder på en historie om, at senatorerne skal beslutte, hvorvidt det er bedst for Staten, at hver mand har to koner, eller at hver kvinde har to mænd? Dagen efter ses i Rom et optog af kvinder, der går til Senatet for at plædere for den sidste model: Hellere to mænd pr. kvinde end to kvinder pr. mand. Papirius førte altså sin mor, og resten af kvinderne i Rom, bag lyset, men overholdt sin tavshedspligt. På Eckersbergs billede er han i gang med at fortælle sin nødløgn, hvor de to fingre på hans højre hånd taler deres tydelige sprog.

”Eckersberg fremstiller et vigtigt etisk dilemma, som de fleste mennesker kender til – ja, faktisk er begrebet nødløgn for nylig blevet brugt af den danske regering. Billedet fortæller også indirekte om den frigørelse, som ethvert barn skal igennem. Det passer perfekt til Øregaards samling, der i forvejen rummer et tidligt hovedværk af Eckersberg, nemlig ”Portræt af Johannes Søbøtkers fire ældste børn” fra 1806. Det er et værk, som formidler tidens værdier for moderne børneopdragelse og afspejler periodens æstetik og samfundsidealer, der begge har rødder i antikken. Det er billedet af Papirius også et fint eksempel på – og en del af dannelsesidealerne er stadig aktuelle.

Sidsel Maria Søndergaard, museumsdirektør


L.A. Ring med van Gogh i frugthaven

Museets anden erhvervelse er L.A. Rings maleri, Pyrus japonica og æbletræ i blomst fra 1893. Det understreger Rings interesse for især van Goghs billedverden og passer meget fint til museets samling, der i forvejen rummer tre værker af L.A. Ring, bl.a. Mark med blomstrende slangehoveder, 1901, som også er påvirket af van Gogh.

I det nyerhvervede værk er Ring tydeligt inspireret af de japonistiske strømninger i europæisk kunst i slutningen af 1800-tallet og mere specifikt af van Goghs billeder af blomstrende frugthaver fra 1880’erne. Men ligesom i Mark med blomstrende slangehoveder, gør Ring også dette forårsmotiv til sit eget, afprøver nye kunstneriske greb og udvikler sig som kunstner på en skelsættende måde, der peger frem mod hovedværket “I havedøren. Kunstnerens hustru” fra 1897 (SMK).

Der er en kontrolleret spænding over Pyrus japonica og æbletræ i blomst, som inviterer øjet på vandring over fladen og vækker en fornemmelse af skjulte budskaber. Billedet giver os et kig ind i et frodigt rum til en sti, som vi ikke kan vide, hvor ender. Der er ingen horisont eller himmel, som kan give en fornemmelse af klarhed og overblik, og den mørke flade af muldjord i forgrunden er som en tærskel mellem os og forårets paradis.

”Der er en tvetydighed i L.A. Rings forårsmotiv, som er karakteristisk for hans bedste billeder. Der er mere på spil end et smukt motiv. Hans arbejde handler om de store eksistentielle spørgsmål, livet og døden, lykken og smerten, som Ring-forskeren, Dr. Phil. Henrik Wivel har peget på. Og så viser værket samtidig, hvordan Ring lod sig inspirere af van Gogh, og det er et underbelyst aspekt i hans virke,” fortæller museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard, og fortsætter: ”Vi er utrolig glade for, at disse to værker af Ring og Eckersberg, der begge er af høj kvalitet, nu kan føjes til samlingen, hvor de passer fantastisk godt ind. Det er vi Ny Carlsbergfondet og Louis-Hansen Fonden dybt taknemmelige for.”

SIDSEL MARIA SØNDERGAARD, MUSEUMSDIREKTØR

Tak til
Erhvervelserne er gjort mulige takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

For yderligere oplysninger kontakt museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard,
sms@gentofte.dk, tlf. 39985790.

C.W. Eckersberg, Papirius og hans moder, u.å. Olie på lærred, 36 x 28 cm
L. A. Ring, Pyrus japonica og æbletræ i blomst, 1893. Olie på lærred, 44 x 65 cm. Sign. L.A. Ring 1893