Detalje fra istandsættelsen af hovedbygningen, 2010.

Istandsættelse

I 2010 stod museets hovedbygning færdig efter en gennemgribende, men nænsom istandsættelse. I 2014 blev endnu etape i istandsættelsen fuldendt med omdannelsen af museets anneks til café og formidlingslokale samt etablering af tidssvarende tilgængelighed.

Indholdsfortegnelse

EN STOR TAK

A.P. Møller og Hustrus Fond og Gentofte Kommune gav sammen godt 20 millioner kroner til den nødvendige istandsættelse af den fredede hovedbygning, der blev gennemført i 2008-10. Renoveringen genskabte med ét greb nyklassicismens enkelte herlighed og sikrede, at museets udstillingsfaciliteter i dag lever op til nutidens standard.

Det smukke, gamle hus fik nænsomt etableret klimatyring, udstillingslys og nye publikumsfaciliteter. I samme arbejdsgang blev elinstallationer og brandsikring fornyet, og der blev lagt nyt gulv og malet, så helheden nu stemmer overens med bygningens oprindelige udtryk.

En helt særlig indsats blev gjort i bygningens centrale rum, havestuen: Her restaurerede konservator Anne Jonstrup Simonsen sammen med sit team nogle fine dekorationer, som gemte sig på træværket under 200 års lag maling. Istandsættelsen blev dokumenteret i en film, som du finder her på hjemmesiden i fanen under “formidling”. 

ADGANG FOR ALLE 

Den indvendige istandsættelse af hovedbygningen blev færdig i oktober 2010, hvor museet genåbnede med udstillingen På sporet af det Skønne – fra København til Dansk Vestindien.

Siden er den anden store etape i renoveringen af museet blevet fuldført takket være bidrag fra Bevica Fonden, Knud Højgaards Fond, Ludvig og Sara Elsass Fond og Realdania. I foråret 2014 kunne museet således åbne den ombyggede og nyistandsatte sidebygning, som oprindelig stammer fra 1868. Her er der nu blevet indrettet café og formidlingslokale.

Samtidig er der blevet installeret elevator og handicapvenlige adgangsforhold, så alle nu har mulighed for at opleve både den historiske bygning og de skiftende udstillinger og kulturelle aktiviteter.

Skabelontryk, forgyldning og en ny væg

Siden genåbningen i 2010 har konservatorteamet under ledelse af Anne Jonstrup Simonsen – og i samarbejde med museet – fortsat undersøgelserne og forskningen i ejendommens interiør.

Særligt havestuen har således gennemgået en række tiltag, som har ført rummet endnu tættere på sit originale udtryk. I 2016 blev marmoreringen af havestuens ovnnicher rekonstrueret med reference til den norske Gjellebæk marmor, som har en gråflammet og varm farvetone. Marmoren blev anvendt i København i begyndelsen af 1800-tallet, både i form af natursten og illuderet som marmoreringer. I 2017 blev den oprindelige dekoration på vægfelterne i havestuen rekonstrueret efter grundige forberedelser. Udsmykningen – i form af håndskårne skabelontryk – blev udført af malermester Ann-Berith Arnhem og Rasmus Holmegaard. I løbet af to uger voksede dekorationen på fascinerende vis, skabelontryk for skabelontryk, ud over fladerne og forvandlede havestuen.

Den oprindelige vægdekoration i havestuen blev rekonstrueret i 2017. I løbet af få uger voksede dekorationen på fascinerende vis, skabelontryk for skabelontryk, ud over fladerne.
Havestuens gesimsbånd var oprindelig dekoreret med guld, som konservatorteamet genskabte i 2021. Hver eneste felt blev bearbejdet i 8 forskellige arbejdsgange og belagt med 23 2/3 karat bladguld.
Med reetablering af væggen i den store sal mod syd i stueetagen, blev strukturen i husets oprindelige grundplan genskabt i 2020-21.

En gammel grundplan for stueetagen viser, at den store sal mod syd oprindeligt var opdelt af en væg. Væggen blev rekonstrueret i efteråret 2020, så rumforløbet i stueetagen igen kan opleves som for 200 år siden. Alle elementer blev  udført på gammeldags manér, og selvom der ’kun’ var tale om en væg på ca. 5 meter med  døråbning, så var både tømrer, murer, maler  og elektriker involveret. 

I vinteren 2021 kastede konservatorteamet sig endnu engang over havestuens dekorationer. Anne Jonstrup Simonsen, Anne Hegelund Højby Nielsen og forgyldermester Ragnhild Elisabeth Vale udførte forgyldninger på gesimsbåndet. Hver eneste felt på gesimsens detaljer og 80 konsoller er bearbejdet i 8 forskellige arbejdsgange og bl.a. belagt med 23 2/3 karat bladguld.  

Udsnit. Detalje fra havestuen. Foto: JS