Øregaard Museum. Foto: OH

Øregaard museums venner

Bliv medlem af Øregaard Museums Venner og få gratis adgang til alle udstillinger og mulighed for at deltage i spændende aktiviteter omkring museet.

Indholdsfortegnelse

Bliv medlem af Øregaard Museums Venner 

5-6 gange om året inviterer Øregaard Museums Venner (ØMV) til sammenkomster, hvor det smukke hus i parken danner rammen om kulturelle arrangementer som foredrag, omvisninger eller koncerter. Disse arrangementer er kun åbne for foreningens medlemmer.

Øregaard Museums Venner er en privat forening med indflydelse på museets virke. Tre af museumsbestyrelsens fem til syv pladser besættes med medlemmer af venneforeningen, som er med til at støtte op om det levende og dynamiske museum, Øregaard er blevet.

Årskontingent kr. 250,-

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær:

Anette Nygaard Andersen
Vingårds Allé 52
2900 Hellerup
Tlf. +45 39 62 11 02
Mail: oemv@mail.dk

ØMV’S BESTYRELSE

Kjeld Moltke-Leth, formand
Anette Nygaard Andersen, sekretær
Adam Grandjean
Camilla Sande Hendriksen
Sidsel Maria Søndergaard

Morgensol i Øregaardsparken. Foto: ØM