Øregaard Museum. Foto: OH

Øregaard museums venner

Bliv medlem af Øregaard Museums Venner og få gratis adgang til alle udstillinger og mulighed for at deltage i spændende aktiviteter omkring museet.

Indholdsfortegnelse

Bliv medlem af Øregaard Museums Venner 

3-4 gange om året inviterer Øregaard Museums Venner (ØMV) til sammenkomster, hvor det smukke hus i parken danner rammen om kulturelle arrangementer som foredrag, omvisninger eller koncerter. Disse arrangementer er kun åbne for foreningens medlemmer.

Øregaard Museums Venner er en privat forening med indflydelse på museets virke. Tre af museumsbestyrelsens fem til syv pladser besættes med medlemmer af venneforeningen, som er med til at støtte op om det levende og dynamiske museum, Øregaard er blevet.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær:

Anette Nygaard Andersen
Vingårds Allé 52
2900 Hellerup
Tlf. +45 39 62 11 02
Mail: oemv@oemv.dk

Årskontingent for 2023 kr. 250,-

Indbetales til Nordea reg: 0111 kontonr. 8303 021 144 

Årsmærke udleveres i museets butik. 

ØMV’S BESTYRELSE

Camilla Sande Hendriksen (konstitueret forperson) 
Anette Nygaard Andersen, sekretær
Sidsel Maria Søndergaard

Grundet den mangeårige formand Kjeld Moltke-Leths bortgang i oktober 2022 er der nu en administrativ overgangsfase. Derfor kan der være lidt længere svartid, hvis man skriver til venneforeningens mailadresse. Er der spørgsmål, er du velkommen til at ringe til museet på 39 98 57 90. 

Morgensol i Øregaardsparken. Foto: ØM